Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Назва:
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,67 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Підкамінний Ігор Миколайович
УДК 502.58:332.12
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України.
Науковий керівник: | доктор географічних наук, професор Степаненко Анатолій Васильович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: | Доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович, Український державний університет харчових тех-нологій Міністерства освіти та науки України, завідувач ка-федри економіки і права;
Кандидат економічних наук Коржунова Наталія Володимирівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, старший науковий співробітник.
Провідна установа: | Науково–дослідний економічний інститут, відділ проблем регіональної економіки, Міністерство економіки України, м.Київ.
Захист відбудеться 24 лютого 2000 року о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ, буль-вар Т.Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продук-тивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 60.
Автореферат розісланий 21 січня 2000р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор |
Бандур С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Структурна перебудова економіки держави на галузевому та територіальному рівнях відкривають нові можливості для оптимізації розвитку та розміщення всіх складових продуктивних сил. Про-блема їхнього розвитку охо-плює увесь комплекс економічних, соціальних і екологічних аспектів функ-ціонування господарства, ефективного використання ресурсно–виробни-чого та управлінського потенціалу, територіальної ор-ганізації виробництва з урахуванням екологічної безпеки. Господарський комплекс України має регіональні диспропорції у розміщенні виробництва, роз-селенні населення, екологічному стані територій. Екологічно та потенційно небезпечні виробництва скла-дають галузі, що є базовими для країни, а їхня висока трудомісткість спричинює міцний зв’язок із системою розселення населення. Здійснення реструктуризації економіки України та її регіонів потребує докорінних перетворень також і в системі суспі-льних від-носин у сфері екологічної безпеки, що вимагає врахування наявних про-порцій розвитку та розміщення техногенно небезпечних виробництв, екологічного стану територій, що склався внаслідок масш-табної антропогенної діяльності на території України на протязі бага-тьох десяти-літь.
У зв’язку з цим посилюється необхідність вивчення суспільно–економічних проце-сів і явищ, що відбуваються в регіонах країни, сучасного стану тери-то-ріальної організації екологічно та потенційно небезпечного вироб-ництва, районування території України за техногенними факторами екологічних небезпек для населення, оптимізації управління техногенно–екологічною безпекою на регіональному рівні.
Дисертаційна робота ґрунтується на досвіді теоретико–методологічних і практичних розробок вітчизняних і закордонних науковців щодо розвитку та розміщення продуктивних сил, екологічної безпеки людини, охорони природного середовища. Дослідженню проб-лем розвитку та розміщення продуктивних сил з урахуванням техногенно–екологічної безпеки присвячені роботи Б.М.Данили-шина, М.І.Долішнього, Д.Джонса, С.І.Дорогунцова, А.Б.Качинського, Р.Кіні, Б.Коммонера, В.А.Котляревського, В.С.Кравціва, І.Кузьміна, Н.Лінда, В.А.Легасова, В.Маршалла, І.А.Махутова, Я.Б.Олійника, М.М.Паламарчука, Д.Пірса, Б.М.Порфірєва, В.Г.Сахаєва, А.В.Степаненка, В.М.Трегобчука, В.Я.Шевчука, Г.Уатта, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок