Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Методологічні засади структуризації економічної теорії

Методологічні засади структуризації економічної теорії

Назва:
Методологічні засади структуризації економічної теорії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,88 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Горбачевська Оксана Василівна
УДК 331.25: 369 (477)
Методологічні засади структуризації
економічної теорії
Спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент, доктор філософії
Стеблій Галина Ярославівна,
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Малий Іван Йосипович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри політичної економії обліково-
економічних факультетів;
кандидат економічних наук, доцент
Кульчицький Ярослав Володимирович,
Український державний лісотехнічний університет,
декан економічного факультету,
доцент кафедри економічної теорії.
Захист відбудеться 30 жовтня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м.Львів, просп.Свободи, 18, ауд.115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул.Драгоманова 5.
Автореферат розісланий “28” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стасишин А.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси в економіці України передбачають формування нового економічного мислення, економічної психології та економічної культури. Це забезпечують нові знання, методологічною основою яких є економічна теорія, що вивчає ефективність функціонування економічної системи та її механізмів в умовах обмежених виробничих ресурсів і формує поняттєво-категоріальний апарат економічної науки. Унаслідок засвоєння вітчизняною наукою сучасних економічних знань, що заперечують минулі теоретичні уявлення, важливою науковою проблемою є структуризація економічної теорії, формування нового поняттєвого апарату.
Додаткової актуальності цій проблемі надає те, що довкола філософії економіки як сукупності принципів і складників побудови найефективнішої й найоптимальнішої економічної системи точиться гостра полеміка між представниками різних політичних сил.
Проблема структуризації економічної теорії перебувала тривалий час у стадії становлення і розглядалася не як окремий напрям наукового дослідження, а як складова методологічного підходу. Перші ідеї щодо структуризації політичної економії зустрічаємо в працях У.Петті, А.Сміта, Д.Рікардо, Ж.Б.Сея, С.Сісмонді, Н.Сеніора, К.Маркса, Дж.С.Міля, М.Зібера, М.Туган-Барановського, А.Маршала.
Важливим чинником структуризації економічної теорії стало виникнення наукових економічних шкіл, трактування ними системних економічних понять, розуміння предмету, структури і логіки побудови курсу, формування сучасного поняттєво-категоріального апарату. Ці проблеми досліджуються у працях сучасних зарубіжних економістів, зокрема П.Семюелсона, Р.Барра, А.Пезенті, К.Р.Макконнелла, С.Брю, М.Бурди, М.Блауга, В.Нордгауза, Н.Г.Манківа та ін. Вагомий вклад у дослідження цих проблем зробили вітчизняні економісти: Г.Башнянин, З.Ватаманюк, Є.Воробйов, А.Гальчинський, В.Геєць, А.Гриценко, С.Дзюбик, П.Єщенко, В.Єременко, В.Загорський, О.Задой, В.Клочко, В.Ковальчук, К.Кривенко, В.Лагутін, І.Малий, Ю.Ніколенко, Г.Оганян, С.Панчишин, А.Савченко, В.Савчук, Г.Стеблій, В.Тарасевич, І.Тивончук, А.Ткаченко, С.Тумакова, А.Чухно та ін.
Проведений аналіз наукових напрацювань щодо проблеми структуризації економічної теорії засвідчує відсутність її системного дослідження. Недостатньо відображено в науковій літературі і питання формування сучасних економічних шкіл в Україні, їх розгляд та аналіз з позиції особливостей трансформаційних процесів вітчизняної економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Методологічні засади структуризації економічної теорії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок