Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ПРІСНОВОДНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЇХ УГРУПОВАНЬ І ЯКОСТІ ВОДИ

МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ПРІСНОВОДНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЇХ УГРУПОВАНЬ І ЯКОСТІ ВОДИ

Назва:
МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ПРІСНОВОДНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЇХ УГРУПОВАНЬ І ЯКОСТІ ВОДИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,85 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
КЛОЧЕНКО
Петро Дмитрович
УДК [582.23/26-113:574.63] (28)
МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ПРІСНОВОДНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА
ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЇХ УГРУПОВАНЬ І ЯКОСТІ ВОДИ
03.00.17 - гідробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
Київ - 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті гідробіології НАН України
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор КУЗЬМЕНКО
Михайло Ілліч, Інститут гідробіології НАН України,
завідувач відділу радіоекології
член-кореспондент АН Молдови, заслужений діяч
науки Молдови, доктор біологічних наук, професор
ШАЛАРЬ Василь Максимович, Молдовський
державний університет, завідувач кафедри ботаніки
доктор біологічних наук, професор МАСЮК Надія
Прохорівна, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України, провідний науковий співробітник
Провідна установа: Одеський філіал Інституту біології південних морів
ім. О.О. Ковалевського НАН України
 
Захист відбудеться " _19__" __грудня___ 2002 р. о _11_ годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.213.01 Інституту гідробіології
НАН України за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гідробіології
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12)
Автореферат розісланий " _15_" __листопада__ 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Гончаренко Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. У зв'язку з ростом антропогенного навантаження на водойми особливо загострилася проблема якості води, що зумовлює необхідність з'ясування механізмів функціонування водних екосистем з метою управління їх станом. Значний інтерес при цьому становить кругообіг азоту. Від кількісного та якісного складу азотвмісних речовин залежать ступінь трофності і загальна продуктивність водойм, а також якість води в них. Сполуки азоту характеризуються високою біологічною активністю, беруть участь у метаболічних процесах гідробіонтів та істотно погіршують органолептичні властивості води.
В екологічному метаболізмі азоту важливу роль відіграють водорості, клітини яких здатні засвоювати як неорганічні (аміак, нітрити, нітрати), так і органічні сполуки азоту, а також молекулярний азот (Сиренко, 1972; Кузьменко, 1981). Разом з тим водорості прижиттєво, а також після відмирання виділяють у воду різноманітні азотвмісні речовини, які суттєво впливають на формування біоценозів та якість води (Хайлов, 1971; Сакевич, 1985; Сиренко, Козицкая, 1988).
Однак попри чисельні літературні дані щодо різнобічного впливу азотвмісних сполук на розвиток водоростей та їх участі в кругообігу азоту у природних водах все ще не розкритими залишаються фізіолого-біохімічні механізми формування угруповань фітопланктону, а також не до кінця розшифровані процеси, які супроводжуються накопиченням біологічно активних азотвмісних речовин у клітинах водоростей та у воді. Відсутність належних знань про хімічну природу метаболітів водоростей та шляхи їх трансформації у водному середовищі не дозволяє зробити остаточні висновки про складні хімічні взаємовідносини в угрупованнях гідробіонтів, а отже розкрити сутність функціонування прісноводних екосистем.
З'ясування особливостей метаболізму азоту у водоростей пов'язане також з необхідністю обгрунтування шляхів підвищення продуктивності водойм та зменшення негативного впливу біологічно активних речовин водоростевого походження на гідробіоценози та якість питної води.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов'язана з виконанням планових наукових досліджень Інституту гідробіології НАН України, державних проектів та міжнародних грантів, зокрема держбюджетних тем "Оцінити роль водяних рослин у процесах трансформації азотвмісних сполук у водоймах різного типу" (номер держреєстрації 0194U019358); "Дослідити зв'язок функціональних та морфологічних характеристик фотосинтезуючих гідробіонтів з факторами формування якості води" (№ 0197U003309); "Дослідити фізіолого-біохімічні механізми впливу гідрофітів на зміну ряду показників якості води" (№ 0198U003582); "Дослідити вплив біологічно активних сполук водяних рослин на формування якості води та перспективи їх практичного використання" (№ 0100U003771); проекти Комітету України по науці та технологіях "Визначення механізмів і кількісна оцінка процесів самоочищення, детоксикації, дезактивації забруднень у водних екосистемах різного типу з метою розробки заходів по відновленню стану природних водойм України" (шифр 6/97); "Створити уніфіковану базу даних для Дніпра, його водосховищ та головних притоків у межах України і на цій основі розробити комплексну оцінку та прогноз їх стану" (№ 01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: МЕТАБОЛІЗМ АЗОТУ У ПРІСНОВОДНИХ ВОДОРОСТЕЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЇХ УГРУПОВАНЬ І ЯКОСТІ ВОДИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок