Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,09 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
БУТЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УДК 338.24:336
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робот виконана в Інституті законодавства Верховної Ради України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Ковальчук Трохим Тихонович,
Інститут законодавства Верховної Ради України,
перший заступник директора
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Міщенко Володимир Іванович,
директор Центру наукових досліджень Національного банку України
кандидат економічних наук, доцент
Мельничук Віталій Григорович,
віце-президент компанії з управління активами Відкритого акціонерного товариства “Кінто”.
Провідна установа Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України, відділ проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економікою
Захист відбудеться “22” березня 2006 р. о “15:00” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.867.02 в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4.
Автореферат розісланий “17” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.М. Розинка
Підписано до друку 14.02.2006 р. Формат 60х901/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Автор. арк. 0,8. Тираж 100 екз. Замовлення № 31.
Видавництво та друк - Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України.
03150, м. Київ-150, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, к.314.
Тел. 287-41-45, 287-30-97.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №217 від 11.10.2000 р.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Становлення в Україні відносно розвиненої ринкової системи господарювання можливе лише за умови реалізації ефективної економічної стратегії. Особливої ваги набуває потреба ретельного опрацювання засобів економічної стратегії та тактики, що застосовуються в організації управління та регулювання фінансово-кредитними системами. Саме це викликає необхідність дослідження та використання в Україні світового досвіду реформування фінансово-кредитних систем та передусім банківської системи як найбільш важливої її складової.
Аналіз сучасних світових економічних процесів показує їх суперечливий характер. Простежується діалектичне поєднання глобалізації світового господарства й одночасного посилення впливу регіонального чинника на світову економіку й політику.
Активація інтеграційних процесів у світовій економіці ставить нові вимоги до фінансово-кредитних систем окремих країн.
Досвід останніх двох десятиліть переконує: будь-які косметичні зміни застарілої моделі управління фінансово-кредитною системою не змінюють ситуації на краще. Ринкова трансформація України та інших країн із перехідними економіками об’єктивно вимагає ефективного функціонування розгалуженої та стабільної фінансово-кредитної системи. Країни з перехідними економіками набули певного досвіду реформування своїх фінансових систем, що дозволило більшості з них не тільки подолати кризові явища, але й досягнути економічного зростання, здійснити перехід від планової економіки до ринкової; подальший їх розвиток значною мірою зумовлений прагненням інтегруватися до європейського економічного простору.
Реформування фінансово-кредитних систем постсоціалістичних країн за своїм змістом, цілями та шляхами багато в чому збігається з пріоритетними напрямками аналогічних реформ, що нині здійснюються в Україні. Однак в нашій державі реформи здійснювалися непослідовно, запізніло, не завжди мали належне теоретичне обґрунтування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок