Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СИСТЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Назва:
СИСТЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,32 KB
Завантажень:
18
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ПРИХОДЬКО Юрій Іванович
УДК 355.233:331.102.12
СИСТЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ – 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті вищої освіти АПН України.
Науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент,
заслужений працівник народної освіти України
НЕЩАДИМ Микола Іванович,
Міністерство оборони України,
заступник Міністра оборони України.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України
ЯГУПОВ Василь Васильович,
Об’єднаний інститут при Національній
академії оборони України,
заступник начальника інституту
з наукової роботи;
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
СОЛДАТЕНКО Микола Миколайович,
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих АПН України, завідувач
відділу теорії та історії педагогічної
майстерності.
Захист відбудеться 23 січня 2008 року о 14.00 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти
АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розіслано 21 грудня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.М. Дем’яненко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Підготовка військових фахівців для Збройних Сил України на сучасному етапі характеризується особливостями, які мають враховуватись у військово-педагогічному процесі (далі – ВПП), його проектуванні та здійсненні. З одного боку, складність сучасних систем озброєння, військової техніки та їх комплексне застосування в умовах бойових дій, локальних конфліктів і миротворчих операцій вимагають постійного пошуку шляхів підвищення рівня професійної підготовки військових фахівців. З іншого – гуманістична філософія особистості, людського буття, відповідаючи як ендогенним мотивам і спрямованості особистості, так і соціально-економічним ідеалам майбутнього світового соціуму, іманентно випливає з їх обопільної суті й має спрямовуватись на підвищення ролi людського фактору в соцiальних та природних процесах, ролi особистостi, здатної розумiти складнiсть i значущість того, що вiдбувається у світі, спроможної до самовдосконалення через освіту та самоосвіту.
Гуманістичний підхід до освіти розглядається в дослідженні як необхідність подолання основної вади вищої школи – її знеособлення. Основою реалізації такого підходу стають, набуваючи все більшого значення, освітні технології особистісно орієнтованої спрямованості й, у першу чергу, технології особистісної орієнтації самостійної роботи. Організація навчання на таких засадах сприяє формуванню та розвиткові особистості військового фахівця, спроможного виявляти ініціативу, творчо виконувати поставлені завдання, приймати відповідальні рішення, самостійно, критично мислити, продукувати ідеї, захищати власну точку зору, переконання, систематично й неперервно поповнювати знання шляхом наполегливої самоосвіти.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем розвиваючого, персоналізованого та особистісно орієнтованого навчання і виховання (Г. Балл, І. Бех, О. Бондаревська, В. Давидов, А. Петровський, В. Петровський, О. Пєхота, С. Подмазін, В. Рибалка, В. Сєріков, С. Сисоєва, В. Ягупов, І. Якиманська та ін.), теорії і практики організації самостійної роботи в середній та вищій школі (А. Алексюк, Л. Гелашвілі, В. Бондар, Б. Єсіпов, В. Козаков, В. Моляко, П. Підкасистий, І. Підласий, М. Скаткін, Б. Сусь, М. Солдатенко та ін.) засвідчує, що даній проблемі приділяється значна увага вітчизняних і зарубіжних науковців.
Разом із тим, у більшості наукових публікацій проблема самостійної роботи тих, хто навчається розглядається в контексті організованого (детермінованого) навчально-виховного процесу з виконання завдань, передбачених освітньо-професійними програмами і змістом навчальних дисциплін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СИСТЕМА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок