Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕРНА ТА ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВИ В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

МОДЕРНА ТА ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВИ В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

Назва:
МОДЕРНА ТА ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВИ В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,60 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
На правах рукопису
ХОМА Олег Ігорович
УДК 130. 2: 101. 9
МОДЕРНА ТА ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВИ
В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ
Спеціальність — 09. 00. 04. — філософська антропологія, філософія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття вченого ступеня
доктора філософських наук
Київ — 1999
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у відділі філософії культури, етики та естетики
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної Академії Наук
України
Науковий консультант:
Доктор філологічних наук БІЛИЙ Олег Васильович, провідний науковий співробітник віллілу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Офіційні опоненти:
1. Доктор філософських наук, професор Бондарчук Інна Анатоліївна, завідувач кафедрою філософії Київського державного лінгвістичного універ-сите-ту Міністерства освіти України
2. Доктор філософських наук, Парахонський Борис Олександрович, керівник сектору східної політики Національного інституту стратегічних досліджень Ради національної безпеки і оборони України
3. Доктор соціологічних наук, професор Погорілий Олександр Іванович, завідувач кафедрою культурології та археології Національного універ-сите-ту "Києво-Могилянська Академія"
Провідна установа: Київський університет імені Тараса Шевченка, кафедра філософії
Захист дисертації відбудеться " 17 " вересня 1999 р. о 14 годи-ні на за-сі-данні спеціалізованої вченої ради Д.26.1161.02 по захисту дисер-та-цій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (252001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту філософії ім. Г.-С. Сковороди НАН України (252001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розіслано " 10 " серпня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої
ради, кандидат філософських наук Ситниченко Л.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Серед численних про-бле-м, з якими людство стикнулось в останній чверті ХХ ст. чи не най-гострішою виявилась не екологічна або ядерна, не бідність або вичерпання запасів енергоносіїв, а радше проблема гло-ба-ль-ної невизначеності шляхів розвитку світової цивілізації, фун-да-мен-тальних засад політики, що забезпечила б гармонійний роз-ви-ток як усієї розмаїтої світової спільноти з притаманними їй су-пе-речливими і важкоузгоджуваними інтересами, так і кожного з окре-мих суспільств, у межах яких теж накопичується потенціал розподілів і відцентрових тенденцій. Спроби реального запро-ва-д-ження рівноправності в міжнародних стосунках насправді поро-ди-ли гострі конфлікти з приводу встановлення спра-ведливого сві-тового порядку, спроби побудови суспільств, у яких би мак-си-ма-ль-но поважались права людини, призвели до ви-никнення муль-тикультуралізму і повної невизначеності щодо при-йнятних за-собів забезпечення внутрішньої єдності й не-об-хід-ної уніфі-ко-ва-но-сті таких суспільств. Можна обгрунтовано ствер-д-жувати, що від поступу у вирішенні саме цих проблем зале-жить вирішення реш-ти проблем людства.
Необхідно зазначити, що таке становище зумовлене дією по-туж-них суспільних факторів, таких як стрімке поширення пост-ін-дустріальних явищ в економіці, тенденцій до побудови від-кри-тих, соціально орієнтованих суспільств, трагічний досвід тота-лі-та-ризмів ХХ ст. тощо. Осягнення всіх цих факторів і ефективне роз--в'я-зання породжених ними проблем вимагає нових підходів, ви-магає мислення, яке б відповідало реаліям, що змінились.
В філософії ці явища знайшли відбиток у виникненні кон-цеп-цій “радикального плюралізму” (60-ті — 70-ті рр.), які неза-ба-ром призвели до гучних дискусій щодо “постмодерну” (кін. 70-х — 80-ті рр.), до пошуку шляхів як “звільнення” потенціалів уні-каль-ного і неповторного, так і досягнення “універсального ко-н-сен-сусу”, створення спільного простору для взаємопорозу-мі-н-ня представників різних культурних традицій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: МОДЕРНА ТА ПОСТМОДЕРНА ПЕРСПЕКТИВИ В ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок