Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ

ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ / сторінка 10

Назва:
ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,10 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Тс таких НГ знижується в порівнянні з попередніми через ефект близькості та пригнічення НП феромагнетиком. Однак, навіть для таких НГ з фе-ро-магнітними шарами надпровідність не зникає зовсім. НГ типу "D" скла-да-ють-ся тільки з широкозонних напівпровідників (майже діелектриків) з дуже низь-кою концентрацією носіїв заряду, за якої важко чекати появи НП. Роз-гля-да-ти залежність температури НП переходу від періоду ДН необхідно окремо для кожного типу НГ (Рис. 8). При такому розгляді досить очевидно, що збіль-шен-ня густини ДН (зменшення періоду сітки ДН) призводить до збільшення тем-ператури НП переходу для дислокаційних НГ (в межах кожного типу НГ).
Рис. 8. Залежності критичної температури НП переходу від періоду сіток ДН для НГ з вузькозонних напівпровідників (), з комбінації вузко-зон-них і широкозонних напівпровідників (^) та НГ з феромагнітними шарами EuS (o).
Надпровідність дислокаційних НГ є нетривіальною і не пояснюється жодною з існуючих теорій. Певна подібність елементів кристалічної структури та аналогія НП властивостей дислокаційних НГ і високотемпературних надпровідників (ВТНП) дозволяє зробити припущення про подібність природи та механізмів їх надпровідності. Су-куп-ність проведених досліджень дозволяє зробити висновок про те, що дис-ло-каційні НГ є зручними моделями ВТНП, в яких всі ха-рак-тер-ні розміри структури більш ніж на порядок збільшені, а критичні па-раметри НП, відповідно, зменшені, що суттєво полегшує їх дослідження.
Необхідно також відзначити, що багатошарові структури, що мають феромагнітні шари EuS, дозволяють спостерігати співіснування надпровідності та феромагнетизму в межах одного зразка.
У сьомому розділі “Магнітні властивості надграток” наведено аналіз стану та результатів дослідження магнітних властивостей багатошарових структур, що складаються з феромагнітних та немагнітних шарів. Вказується, що до цього часу досліджувались в основному багатошарові металеві структури, на яких спостерігалась взаємодія феромагнітних шарів через немагнітні прошарки. Впорядкування їх намагніченостей у паралельному або антипаралельному напрямках добре пояснювалось квантовою інтерференцією електронів провідності. Можливість такої взаємодії у напівпровідникових структурах не досліджувалась, так як здавалась маломожливою через малу концентрацію носіїв заряду. НГ з халькогенідних напівпровідників дають унікальну можливість таких досліджень, так як серед них є феромагнітні матеріали (EuS, EuSe).
Перш за все було досліджено присутність та особливості переходу до феромагнітного стану шарів EuS у складі НГ, що визначалось за залежностями намагніченості та магнітної сприйнятливості від температури. Встановлено, що при зменшенні товщини EuS від 10 моношарів до 2 спостерігається (Рис.9) зменшення температури Кюрі від 17,2 до 10,3 К для зразків, отриманих на KCl, та з 13,5 до 8,7 К для зразків, отриманих на BaF2, що пояснюється зменшенням
Рис. 9. Залежність температури Кюрі від товщини шарів EuS для НГ EuS-PbS/(111)BaF2 (o) та EuS-PbS/(001)KCl (¦). Суцільними лініями показані розрахункові залежності при різких міжфазних межах, пунктирними - при наявності перемішаних зон на межах ~ 2 моношарів.
числа найближчих магнітних сусідів (іонів Eu). Також знайдено зміну температури Кюрі на 2 - 3 К під впливом термічно індукованих напруг в системі плівка - під-клад-ка через різницю їх коефіцієнтів температурного розширення. За кутовими та температурними залежностями ліній феромагнітного резонансу визначені константи магнітної анізотропії (КEuS) для НГ на підкладках BaF2 (Kv = - 0,71 МДж/м3 и Ks = 0,08 мДж/м2) та KCl (Kv = - 0,67 МДж/м3 и Ks = 0,05 мДж/м2). Встановлено, що залежність КEuS від товщини шарів (dEuS) відповідає відомій залежності K(dEuS) = KV +2KS/dEuS з домінуючою роллю об’ємної складової KV (анізотропія форми), що призводить до намагніченості у площині шарів EuS.
Найефективніший метод дослідження антиферомагнітного (AFM) впо-рядкування намагніченостей сусідніх шарів НГ - нейтронна дифракція. За допомогою неї були отримані дифракційні картини для НГ EuS-PbS та EuS-YbSe (рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Реферат на тему: ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок