Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ

ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ / сторінка 4

Назва:
ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,10 KB
Завантажень:
55
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Основні результати роботи були представлені та доповідались на: 13-й Всесоюзній конференції з електронної мік-роскопії, Суми, 1987 р.; 9-й Всесоюзній конференції з фізики напів-про-відників, Кишинів, 1988 р.; 8-й Міжнародній конференції з потрійних та багатокомпонентних сполук, Кишинів, 1990 р. (8 Int. Conf. On Ternary and Multinary Compounds, Kishinev, 1990); 7-й Міжнародній кон-ференції з вузь-ко-зонних напівпровідників, Саутгемптон, Англія, 1992 р. (7 Int. Conf. of Narrow-Gap Semiconductors, Southampton, 1992); 8-й Між-на-родній кон-фе-рен-ції з вузь-ко-зонних напівпровідників, Санта-Фе, США, 1995 г. (8 Int. Conf. of Narrow-Gap Semiconductors, Santa-Fe, USA, 1995); 21-й Міжнародній конфе-рен-ції з фізики низьких температур, Прага, Чехія, 1996 р. (21-st Int. Conf. on Low Temperature Physics, Prague, 1996); IV Міжнародній конфе-рен-ції “Ма-те-рі-алознавство та властивості матеріалів для інфрачервоної електроніки”, Київ, 1998 р. (IV Int. Conf. “Material Science and MaProperties for Infrared Opto”, Kyiv, 1998); Міжнародному семінарі “Дифузія та дифузійні фа-зові перетворення у сплавах”, Чер-каси, 1998 р.(Int. Workshop “Diffusion and diffusional phase transin alloys”, Cherkasy, 1998); 18-ой Міжнародній конфе-рен-ції з термо-електри-ки, Балтимор, США, 1999 р.(18-th Int. Conf. on Thermoelectrics, Bal-timore, USA, 1999); 2-й Міжнародній конфе-рен-ції з фізики та використання спінових явищ у напівпровідниках, Вюрцбург, Німеччина, 2002 р. (2-nd Int. Conf. on Physics and Application of Spin Related Pheno-na in SeWurzburg, Germany, 2002); 16-й Міжнародній конфе-рен-ції з магнетизму, Рим, Італія, 2003 р. (16 Int. Conf. on Magnetism, Rome, Italy, 2003); на міжнародному симпозиумі “Нанофізика та наноелектроніка”, Нижній Новгород, Росія, 2005 р.
Публікації. За темою та матеріалами дисертації опубліковано 64 роботи. З них 52 статті в спеціалізованих наукових журналах, 12 тез доповідей на конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 розділів, висновків, списка використаних джерел (422 джерела). Вона містить 313 сторінок, 11 таблиць і 126 рисунків, а також 1 примітку.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Вступ містить обґрунтування актуальності обраної теми дослідження та необхідності його проведення, сформульована проблема та визначена мета і задачі роботи, вказані об’єкт та предмет дослідження і методи синтезу НГ та їх атестації. Відзначено зв’язок роботи з науковими планами та програмами, наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.
В першому розділі наведено огляд публікацій з напівпровідникових надграток, в якому відзначено, що надгратки являють собою новий клас штучних напівпровідникових структур з керованим зонним спектром носіїв заряду. Цілеспрямовано змінюючи склад та структуру НГ, можна прогнозовано змінювати їх енергетичну зонну структуру та отримувати унікальні фізичні властивості, недосяжні для звичайних кристалів та плівок. В обзорі вказано, що за останні десятиріччя основні зусилля дослідників та, відповідно, найпомітніші досягнення пов’язані з НГ на основі сполук А3В5 та А2В6, для яких проблему малої невідповідності грат вирішують за допомогою створення багатокомпонентних бар’єрних шарів. Дослідженням багатошарових структур з великою невідповідністю грат суміжних шарів приділяли недостатньо уваги тому, що вважали, що невідповідність може призводити до деформацій та дефектів, які будуть додатковими та небажаними центрами розсіювання для носіїв заряду. Таким чином, проблема створення та дослідження фізичних властивостей НГ з ненульовою невідповідністю грат шарів на момент постановки задачі даної роботи залишалась невирішеною, що сильно обмежувало як набір матеріалів для створення НГ, так і діапазон їх властивостей. Тому основним напрямком даної роботи було обрано дослідження особливостей формування структури та фізичних властивостей епітаксіальних НГ та квантових структур на основі багатошарових плівкових композицій з невідповідністю грат шарів в широких межах (0,5 - 13 %).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Реферат на тему: ЕПІТАКСІАЛЬНІ НАДГРАТКИ ТА КВАНТОВІ СТРУКТУРИ З МОНОХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ, ОЛОВА, ЄВРОПІЮ ТА ІТЕРБІЮ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок