Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови

Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови

Назва:
Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,76 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Дніпропетровський національний університет
Кузнецова Надія Володимирівна
УДК: 81.411.2-3
Лексикографічна інтерпретація
семантичної структури багатозначних
прикметників російської мови
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Турута Ірина Іванівна, Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри загального та російського мовознавства
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Пелепейченко Людмила Миколаївна, Військовий інститут внутрішніх справ МВС України, завідувач кафедри філології
кандидат філологічних наук, доцент
Бобиль Світлана Володимирівна, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, доцент кафедри українознавства
Провідна установа: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра російської мови, Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Захист відбудеться 26 вересня 2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49025, м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13, корпус 1, філологічний факультет, ауд. 804.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49025, м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13.
Автореферат розісланий “23” серпня 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент М.С. Ковальчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Однією із характерних рис сучасного мовознавства є активне до-слідження семантики мовних одиниць різних рівнів, і перш за все лек-сичного. Особлива увага до слова та його значення обумовлена еволю-цією лінгвістики в другій половині XX ст., що позначилася, за визна-ченням Ю.Д.Апресяна, “двома важливими проривами - проривом у макросвіт мови і проривом у її мікросвіт. Прорив у мікросвіт набув форму словоцентризму або, точніше, лексемоцентризму.”У рамках словоцентричного підходу опис лексичної семантики здійснюється най-частіше за допомогою дефініційного аналізу, який передбачає викорис-тання словникових тлумачень. Дослідження лексичного значення за слов-никовими дефініціями та лексикографічної його презентації дозволяє установити характер і типи значеннєвої структури слів, належних до різ-них семасіологічних підкласів і семантичних розрядів, іншими словами, здійснити розгляд лексичного значення слова в плані його епідигматики -семантичної похідності значення, що забезпечує історичну та синхронну тотожність слова (А.А.Уфімцева).
Вивчення слів у лексемоцентричному аспекті, спостереження за характером взаємозв'язку окремих значень полісемантичного слова, які зберігають свою специфіку й одночасно утворюють єдине семантичне ціле, - самостійна і недосліджена галузь у лексиці (Ж. П. Соколовська), що здатна збагатити науку новими лінгвістичними знаннями, тому що “саме в мікросвіті можна з найбільшою виразністю спостерігати елементарні механізми мови” (Ю.Д.Апресян).
Спостереження за природою значення слова, подані в багаточисельних працях вітчизняних і зарубіжних мовознавців, свідчать про підвищений інтерес до проблеми полісемії різних частин мови. Однак значимість порушеної проблеми не можна оцінити кількістю присвячених їй публікацій. Її актуальність для словникової справи та теорії лексикографії зали-шається, як і раніше, незмінною, про що свідчать заяви вчених, які займаються укладанням словників. До цього часу немає єдиної обгрунтованої точки зору на причини розвитку полісемії, не з’ясований повною мірою механізм формування значень у структурі лексеми, залишається невирішеною проблема значення слова та його відтінку, по суті, тільки починається дослідження епідигматичних зв’язків значень, типів семан-тичних структур багатозначних слів, що належать до різних частин мови, і, відповідно, остаточно не розроблена методика лексикографічної інтер-претації значень багатозначного слова.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок