Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛОКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

ЛОКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

Назва:
ЛОКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,87 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Національна академія наук України
Інститут гідромеханіки
БАРАННИК Євген Олександрович
УДК 534.29; 534.6.
ЛОКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
01.04.06 - акустика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Київ - 2004
Дисертація є рукопис
Робота виконана у Харківському національному університеті ім В.Н.Каразіна МОН України
Науковий консультант: доктор фізико-математичних наук, професор
Товстяк Володимир Васильович,
Харківський національний університет,
завідувач кафедри біологічної і медичної фізики
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Селезов Ігор Тимофійович,
Інститут гідромеханіки НАН України, завідувач
відділу гідродинаміки хвильових процесів
доктор фізико-математичних наук
Калюжний Олександр Якович,
Державне науково-дослідне підприємство
“Дельта” МПП України,
заступник директора по науковій роботі
доктор фізико-математичних наук, професор
Харкянен Валерій Миколайович,
Інститут фізики НАН України, завідувач
відділу біологічних систем
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 24.03.2005 р. о 14 годині на засіданні спеці-алізованої вченої ради Д26.196.01 в Інституті гідромеханіки НАН України
за адресою : 03680, м. Київ, вул. Желябова, 8/4.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту гідромеханіки НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Желябова, 8/4.
Автореферат розіслано 18.02.2005 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої ради Д26.196.01
доктор технічних наук, професор С.І.Криль


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Фізика взаємодії ультразвуку з біологічними об’єктами є розгалуженою областю акустичних і біофізичних досліджень, що має важливе наукове і практичне значення. Вивчені за останній час фізичні механізми взаємодії ультразвуку стали основою великої кількості медичних діагностичних методів. Зокрема, ряд таких методів заснований на нелінійних ефектах взаємодії. Встановлений, наприклад, великий внесок нелінійних ме-ханізмів у поглинання ультразвукових хвиль біологічними середовищами і появу сили радіаційного тиску. На цій основі інтенсивно розвивається новий діагностичний метод локальної “акустичної пальпації” м’яких тканин за до-помогою сили радіаційного тиску сфокусованого пучка. Для його реалізації необхідне вивченння властивостей самої нелінійної взаємодії, результату дії радіаційних сил у в’язко-пружних середовищах і теоретичне дослідження характеристик локально збурюваних деформацій, що є необхідною умовою для експериментального дослідження діагностичних можливостей методу.
Інше використання ефектів нелінійної взаємодії, що має широке практич-не застосування, пов'язане з ультразвуковою інтроскопією біологічних об’єк-тів за допомогою гармонік випромінювання. Виявлено потенційно високу діагностичну ефективність параметра нелінійності м’яких тканин, однак найбільш перспективні для діагностики методи дифракційної томографії на сьогоднішній день не знайшли практичного застосування. Це пов’язано, зокрема, зі слабкою вивченістю ефектів локальної взаємодії ультразвукових хвиль, які можуть призводити, наприклад, до ширококутового дифракційного розсіювання хвиль різницевої частоти. Останнє не дозволяє однозначно інтерпретувати томографічний експеримент і створювати нові методи діаг-ностики, що використовують переваги високої контрастності параметра . З погляду теорії цей факт обумовлений тим, що основна увага приділялася дослідженню кумулятивної взаємодії плоских хвиль, у той час як локальні ефекти для плоских і сфокусованих хвиль вивчені менше.
Аналогічна проблема опису особливостей локального формування уль-тразвукового допплерівського відгуку біологічних середовищ лежить в осно-ві підвищення якості допплерівських методів, що застосовуються у медичній діагностиці. Розвиток адекватної фізичної моделі локального допплерівсько-го відгуку і коректний опис його спектральних властивостей є вирішальним для підвищення ефективності спектрально-допплерівських та інших кількіс-них методів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: ЛОКАЛЬНІ ЕФЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ З БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок