Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Назва:
КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,24 KB
Завантажень:
121
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГУЗІЙ Наталія Василівна
УДК 371.132 (043)
КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
КИЇВ - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
Науковий консультант – доктор психологічних наук, професор
СЕМИЧЕНКО Валентина Анатоліївна,
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти АПН України,
проректор з наукової роботи.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ГРИНЬОВА Валентина Миколаївна,
Науково-дослідний інститут педагогіки і психології ім. В.О.Сухомлинського
Харківського державного педагогічного
університету імені Г.С.Сковороди,
директор;
доктор педагогічних наук, професор
ДУБАСЕНЮК Олександра Антонівна,
Житомирський державний університет
імені Івана Франка, проректор з наукової роботи,
міжнародних та регіональних зв’язків;
доктор педагогічних наук, професор
ХОРУЖА Людмила Леонідівна,
Київський міський педагогічний університет
імені Б.Д.Грінченка, проректор з наукової роботи.
Захист відбудеться 22 червня 2007 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 9-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий 22 травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Уваркіна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кардинальне реформування життя суспільства створило реальні передумови для значних перетворень в економіці, науці, культурі. Вони відбуваються на тлі глобальної інтеграції у світовий освітній простір, суттєвої модернізації системи освіти, зростання ролі етнічних культурних факторів та національної самосвідомості, у зв’язку з чим підвищуються вимоги до професійної компетентності фахівців, їх професіоналізму. Утвердження таких суспільних й особистісних цінностей, як “людина”, “творчість”, “духовність”, “професіоналізм” визначається характером сучасних цивілізаційних процесів та зумовлює інтенсивне поширення в освітянській практиці гуманістично зорієнтованих підходів і технологій, спрямованих на цілісний розвиток особистості всіх учасників педагогічного процесу, активізацію їх творчих, суб’єктних можливостей, зростання ерудиції і загальної культури. Розбудова особистісно-орієнтованої освіти ґрунтується на пріоритетах гуманістичного над авторитарним, екологічного над техногенним, аксіологічного над інформаційним, а також на паритетах соціального та індивідуального, логічного та образного, традиційного та інноваційного. Зазначені нові ідеї та підходи концептуально закладені у зміст “Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.”, Державної національної програми “Освіта-ХХІ ст.”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”.
Провідна роль у реалізації цих стратегічних завдань належить працівникам освітньо-виховної сфери, професійна праця яких у сучасних соціально-педагогічних реаліях значно ускладнюється, оскільки оновлюються її цільові, змістові, методичні, технологічні параметри. Відповідно суттєво підвищуються вимоги до педагога як особистості та професіонала, що передбачає якісно інший рівень сформованості мотиваційної сфери і ціннісних орієнтацій, професійно-педагогічного мислення і технологічної культури, творчого потенціалу і здатності до постійного самовдосконалення, смислотворчості тощо.
Все це зумовлює необхідність теоретичного осмислення сучасних проблем педагогічної праці та підготовки до неї на оновлених концептуальних і методичних засадах із залученням сучасного понятійно-категоріального апарату, в якому останнім часом інтенсивно стверджується категорія професіоналізму.
Проблема професійного розвитку фахівця, становлення його професіоналізму в контексті сучасних гуманістичних підходів успішно розробляється в психології праці, акмеології, професійній педагогіці, що знаходить своє відображення у науковому доробку С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок