Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРИК Ф. І. ЛЕОНТОВИЧ: ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІСТОРИК Ф. І. ЛЕОНТОВИЧ: ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Назва:
ІСТОРИК Ф. І. ЛЕОНТОВИЧ: ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,66 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Дніпропетровський національний університет
Музичко Олександр Євгенович
УДК 94 (477): 930 Леонтович (043.3)
ІСТОРИК Ф. І. ЛЕОНТОВИЧ: ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Дніпропетровськ – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Хмарський Вадим Михайлович
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, завідувач кафедрою історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кравченко Володимир Васильович
Харківський національний університет ім. В.Н Каразіна, завідувач кафедрою українознавства
кандидат історичних наук,
Толочко Олексій Петрович
Інститут історії України НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа - Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться „ 28 ” січня 2004 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 в Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 307.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8
Автореферат розісланий „ 12 ” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Кривий І.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Суспільні трансформації кінця ХХ ст. викликали значну інтенсифікацію розвитку сучасної української історичної науки, вдосконалення наукової методології, оновлення світоглядних позицій її представників. В цих умовах суттєво збільшився інтерес до життєвого та інтелектуального досвіду вітчизняних істориків, особливо другої половини ХІХ - початку ХХ ст. - часу формування модерної історичної науки. Актуальним завданням сучасної української історіографії є глибоке вивчення всіх історичних шкіл та напрямків, що існували в Україні, визначення ролі їх представників в суспільно-політичному та науковому житті, їх внеску у дослідження минулого українських земель. Інтеграційні тенденції в сучасній науці потребують включення до кола біоісторіографічних досліджень репрезентантів суміжних галузей гуманітаристики. В цьому контексті великий інтерес викликає життя та наукова діяльність одного з найвидатніших представників київської школи істориків західноруського права, професора Новоросійського та Варшавського університетів, Федора Івановича Леонтовича). Професор відіграв значну роль в розвитку вищої освіти в Україні, його праці важливі для вивчення наріжних питань історії України періоду середньовіччя. Попри це, досі не складено цілісної картини життя та наукової діяльності історика в контексті розвитку суспільно-політичного життя та вітчизняної і світової історичної науки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота безпосередньо пов’язана з науковою темою, яку розробляє колектив викладачів кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: “Південна Україна: історія, історіографія, джерела” (№ 233; державна реєстрація 0101U008289).
Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є всебічна реконструкція життя та наукової діяльності Ф. Леонтовича. Для досягнення цієї мети поставлено такі дослідницькі завдання: простежити основні етапи вивчення постаті історика; виявити нові факти його біографії і визначити її етапи, особливості характеру, суспільно-політичних поглядів, окреслити коло його безпосередніх учнів та послідовників; розкрити теоретико-методологічні основи творчості дослідника; відтворити особливості його історичних поглядів на історію руських земель за доби середньовіччя; визначити конкретний вплив, що справила праця науковця на сучасну йому історичну науку та подальші історичні дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ІСТОРИК Ф. І. ЛЕОНТОВИЧ: ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок