Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ІХС ТРИМЕТАЗИДІНОМ MR ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОГО ПЕРІОДУ

ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ІХС ТРИМЕТАЗИДІНОМ MR ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОГО ПЕРІОДУ

Назва:
ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ІХС ТРИМЕТАЗИДІНОМ MR ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОГО ПЕРІОДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,38 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М. Д. СТРАЖЕСКА
 

ЯНУС ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
УДК: 616.127-005.4-0089-036]:615.22
ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ІХС ТРИМЕТАЗИДІНОМ MR ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОГО ПЕРІОДУ
14.01.11 - кардіологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, м.Київ.
Наукові керівники: доктор медичних наук
Малиновська Ірина Едмундівна,
Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України,
провідний науковий співробітник відділу інфаркта міокарда
та відновлювального лікування, м.Київ;
 
доктор медичних наук,
Талаєва Тетяна Володимірівна,
Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН
України, завідувач відділом патофізіології, м.Київ
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Пархоменко Олександр Миколайович,
Інститут кардіології ім.акад. М. Д. Стражеска АМН України
завідувач відділом реанімації та інтенсивної терапії, м.Київ
доктор медичних наук,
Лішневська Вікторія Юріївна,
Інститут геронтології АМН України, провідний науковий
співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх
органів, м. Київ
Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
МОЗ України, кафедра факультетської терапії №2, м. Київ
Захист дисертації відбудеться " 26 " червня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованної вченої ради Д 26.616.01 при Інституті кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України (03680,м.Київ-151, вул. Народного Ополчення, 5).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України за адресою: м.Київ-151, вул. Народного Ополчення, 5.
Автореферат розісланий " 23 " травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Деяк С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Незважаючи на суттєві досягнення в діагностиці та лі-куванні хворих з кардіальною патологією в останні десятиріччя, ІХС та її ус-кладнення залишаються од-нією з найважливіших причин втрати працез-дат-ності та смертності в розви-не-них країнах, зокрема в Україні. За статистичними дани-ми, частота ІХС в структурі смертності в Україні скла-дає близько 60%, що дає підстави вважати розвиток та дестабілі-за-цію цього захворювання головною проблемою в кардіології. У зв'язку з цим виз-на-чення сучасних тенденцій роз-пов-сюд-женості, характеру перебігу та смертності від ІХС і розробка методів поперед-жен-ня розвитку ускладнень та передчасної смерті набува-ють соціальної значи-мості [Коваленко В.М., 2003]. В лікуванні хворих на ІХС досягнуті значні успіхи, які дозволили істотно знизити важкість її клінічного перебігу, зменшити ри-зик роз-витку ІМ та частоту смертельних його наслідків [Коркушко О.В., 2003; Лішневська В.Ю., 2003]. Незважаю-чи на це, хворі, які перенесли ІМ, утворюють групу надзвичайно високого ризику, і як корот-ко-часний, так і довготривалий прогноз після перенесеного ІМ за-лиша-єть-ся загрозливим [Пархоменко О.М., 2003; Амосова К.М., 2005]. Причинами цього є не тільки розвиток серцевої недос-тат-ності внаслідок некрозу значної части-ни робочого міокарду, але і підвищен-ня практично вдвічі загрози повторного розвитку гострих коронарних явищ. Вони часто виникають в інших зонах серцевого м’язу, тобто не є наслідком прогресування стенозу арте-рії, яка викликала розвиток попереднього інфаркту. Це свід-чить про генераліза-цію та прискорення розвитку атероск-леротичного процесу в післяінфарктному періоді. Причини цього за-лишаються ще нез’ясованими, особливо з ураху-ван-ням того, що як на висоті інфаркту, так і після нього зако-но-мірно від-мічається зменшення вираженості традиційних факторів атерогенезу і зменшення вираженості ГХЕ та ГТЕ [Братусь В.В., 2004].
Визна-чення факторів, які активують процес ураження судин серця піс-ля гострих коро-нарних явищ, має велике наукове і практичне значен-ня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ІХС ТРИМЕТАЗИДІНОМ MR ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОГО ПЕРІОДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок