Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
435
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (м. Одеса) імені К.Д. УШИНСЬКОГО
Сорока Ольга Вікторівна
УДК 378.937+378.14+372.52
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Одеса – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ізмаїльському державному педагогічному інституті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Кічук Надія Василівна,
Ізмаїльський державний педагогічний інститут,
завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання,
декан педагогічного факультету
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, доцент
Ліненко Алла Францівна,
Південноукраїнський державний педагогіч-ний університет
(м. Одеса) ім. К.Д.Ушин-ського,
доцент кафедри музично-інструментальної підготовки
кандидат педагогічних наук, доцент
Григор’єва Валентина Борисівна,
Архітектурний інститут при державній Академії
будівництва і архітектури (м. Одеса),
доцент кафедри малюнку, живопису та архітектурної графіки
Провідна установа – Херсонський державний педагогічний університет,
кафедра педагогіки і психології, Міністерство освіти і
науки України, м. Херсон
Захист дисертації відбудеться 28.04.2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського держав-ного педагогічного університету (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського за адре--сою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
Автореферат розісланий 26.03.2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Трифонова О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В умовах поглиблення демократизації вітчизня-ної освіти, активної трансфор-ма-ції суспіль--с---тва у світовий освітній простір, усвідом-лен-ня загрози бездуховності, що опанувала значною часткою молоді, браку емоційної культури особистості, особ-ливо актуальними і значущими у виховній сфері є загальнолюдські цін-нос-ті. Серед засобів формуючого впливу виключ-ної функціональної ролі набуває обра-з-отворче мистецтво.
Науково обґрунтовано і педагогічно доведено доцільність використання обра-зо---творчого мистецтва в навчально-виховному процесі, зокрема з метою забез-пе-чен-ня гармонізації емоційних і логічних компонентів діяльності особистості, реалізації її творчого потенціалу. Оскільки образот-во-р-че мистецтво загальновизнано складо-вою духовної культури суспільства й водночас специфічним видом практично-ду-хов---ного опанування світу, цілком очевидним виступає його неоцін-не значення для цілісного суспільного виховання особистості, її емоційного, естетичного й інте-лек-туального розвитку (О.О.Біла, С.В.Коновець, Б.М.Неменський, Л.О.Хомич, Н.М.Чер-нуха, Г.П.Шевченко).
Певною мірою впливаючи на особистість, образотворче мистецтво природ-ним чи-ном залучає її до високодуховних надбань людства, виховує культуру емоцій, здат--ність орієнтуватися в навколишньому житті, пробуджує сприйнят-ли-вість до прек-расного, стимулює розвиток образного мислення, асоціативної пам’яті, худож-ньої уяви. Відтак, основними завданнями художньо-естетичного розвитку сучасних мо-лод-ших школярів визнано: послідовне формування естетичної культури, актуа-лі-за-ція творчого потенціалу і вдосконалення практичних знань, умінь і навичок у га-лу-зі образотворчого мистецтва; стимулювання прагнення особистості до творчої само--реалізації в різних видах художньої діяльності. Найбільш результативним меха-нізмом розв’язання цих завдань виступає інтеграція як взаємопроникнення різ-них дисциплін на базі провідного освітнього компонента; саме вона робить мож-ли-вим системне відтворення у свідомості школярів картини цілісності та гармонії нав-ко-лишнього світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок