Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)

НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)

Назва:
НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,26 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Нікітенко Костянтин Вікторович
УДК 94 (477) “1921/1928”: 338.2
НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)
07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Донецьк – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії слов’ян Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Бут Олександр Микитович,
професор кафедри історії слов’ян
Донецького національного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Олійник Микола Миколайович,
професор кафедри історичних дисциплін
Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.Сковороди
доктор історичних наук, професор
Нікольський Володимир Миколайович,
професор кафедри історії України
Донецького національного університету
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України
(кафедра історії України)
Захист відбудеться 22.03.2007 р. о 13 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.02 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, ІІ корпус, ауд. 32.
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету (83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24)
Автореферат розісланий 16.02.2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Крапівін О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах розбудови сучасної Української держави, становлення ринкових відносин зростає роль недержавного сектору економіки, на долю якого припадає переважна більшість промислових підприємств у приватній та колективній власності. Його інтенсивний розвиток, важливість зайняти гідне місце в економічному житті, привертає увагу до необхідності вивчення досвіду використання приватної ініціативи в багатоукладній системі господарювання доби нової економічної політики радянської України.
Дослідження становлення недержавного сектору промисловості України у роки НЕПу, разом із тим, залишаються недостатніми науковими опрацюваннями. Щоправда, значущість НЕПу була потужною мотивацією для дослідників за радянських часів, але призвела до появи численних ідеологічних догм. Саме це визначило появу тенденційних та політично заангажованих наукових розвідок, а багато незручних для влади питань залишилися поза увагою дослідників. Серед них і питання розвитку недержавного сектору промисловості України. Впродовж останніх років значно виріс інтерес до історичного досвіду, вийшли нові праці, які руйнують панівні у радянській час стереотипи, суттєво збагачують і значною мірою змінюють попередні уявлення про НЕП. Дослідження цих проблем на засадах сучасної методології покликане відтворити реальні процеси у народному господарстві країни у 1920-х рр.
Практична вагомість обраної теми зумовлена можливістю використання досвіду минулого у проведенні сучасних соціально-економічних трансформацій суспільства. Формування ринкової економіки вимагає вироблення і впровадження нової, виваженої і науково обґрунтованої соціально-економічної політики, з урахуванням як глобальних світових економічних перетворень, так і специфічних особливостей української промисловості. У цьому контексті важливим є вивчення та неупереджений, критичний аналіз із метою практичного використання різнопланового досвіду адміністративного, кредитового, податкового регулювання недержавного сектору промисловості, накопиченого у період НЕПу. До того ж, критичний аналіз набутого досвіду створює умови для вироблення конкретних наукових рекомендацій щодо подальшого розвитку недержавних форм власності у сучасних умовах.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідної проблеми „Наукове та методичне забезпечення курсу історії України: досягнення попередників і сучасний погляд” (Г-04/4), розробкою якої займається кафедра історії слов’ян Донецького національного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок