Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,31 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“
ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Косенко Олександра Петрівна
УДК 658. 589. 012. 32
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Спеціальність 08.02.02 – економіка та
управління науково-технічним прогресом
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник вищої школи України
Яковлєв Анатолій Іванович,
Національний технічний університет “
Харківський політехнічний інститут”,
завідувач кафедри економіки і маркетингу.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри маркетингу;
кандидат економічних наук, доцент
Смоловик Раїса Федорівна,
Національний технічний університет
„Харківський політехнічний інститут”,
доцент кафедри економічного аналізу і обліку.
Провідна установа: | Східноукраїнський національний
університет ім. В. Даля,
Міністерство освіти і науки України,
кафедра економіки підприємства
м. Луганськ.
Захист дисертації відбудеться “24” січня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, корпус У1, ауд.1001.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
Автореферат розісланий “22” грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гаврись О.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У постіндустріальному суспільстві досягнення конкурентних переваг українськими підприємствами як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках можливе лише за умови ефективного використання інноваційних ресурсів, економіки знань, впровадження сучасних наукомістких технологій, розробки якісно нової продукції, створення інновацій. Ці обставини вимагають створення науково обґрунтованих методик оцінки, формування, розвитку та ефективності використання інноваційного потенціалу (ІП). Перспектива інтеграції України до Європейського Союзу обумовлює необхідність впровадження в практику вітчизняних підприємств як досвіду розвинених країн з більш ефективного використання в процесах виробництва інноваційних ресурсів, так і розробки власного методологічного та методико-практичного інструментарію з метою формування та використання ІП.
Питання аналізу, формування та використання ІП підприємств та організацій досліджувалися у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: І. Ансоффа, П. Друкера, М. Портера, Б. Санто, Й. Шумпетера, В. Александрової, О. Алимова, Є. Галуш-ко, А. Гальчинського, В. Геєця, Н. Гончарової, А. Гриньова, В. Гриньової, О.Дьоміна, Г. Доброва, Г. Жица, П. Завліна, С. Ільєнкової, С. Ілляшенка, О. Кузьміна, Є.Лапіна, І. Лукінова, В. Мединського, Л. Мельника, Ю. Морозова, Л. Нейкової, І. Отенко, П. Перерви, В. Соловйова, А. Трофілової, Р. Фатхутдінова, Д. Черваньова, Н. Чухрай, А. Яковлєва та ін.
Разом з тим слід відзначити недостатнє розроблення комплексу задач, пов’язаних з питаннями оцінки рівня ІП та ефективності його використання, зокрема, тих, що стосуються комплексного аналізу організаційно-управлінської, виробничо-технологічної, науково-технічної та ринкової складових ІП, забезпечення умов їх узгодженої взаємодії, оптимізації вибору й управління стратегіями реалізації та розвитку. Є нагальна потреба в удосконаленні методів оцінки ресурсного забезпечення кожної з вказаних вище складових ІП – кадрових (інтелектуальних), фінансових, інформаційних та матеріально-технічних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок