Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,37 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СИРОТА Зоя Миколаївна
УДК 371.134:78:37.036:373.3
ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор
РУДНИЦЬКА Оксана Петрівна
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор ХОМИЧ Лідія Олексіївна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, завідувач відділу проблем виховання у професійно-технічних закладах, м. Київ;
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
МАСОЛ Людмила Михайлівна, Інститут проблем виховання АПН України, провідний науковий співробітник лабора-торії естетичного виховання, м. Київ
Провідна установа: | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра педагогіки початкової освіти і соціальної педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград
Захист відбудеться “14” грудня 2005 р. о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 5-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий 14 листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лапаєнко С.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження: Сучасні процеси розвитку суспільства зумовлюють необхідність теоретичного обґрунтування культурологічних підходів до розв’язання проблем освіти. Як зазначено у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти, одним із пріоритетних завдань є формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.
Спрямування педагогічного процесу на творчий розвиток особистості, здатної до швидкого реагування на можливі зміни навчального середовища, значною мірою сприяє вирішенню проблеми адаптації молодої людини в соціумі. Ця проблема – одна з актуальних у сучасній педагогіці, для її вирішення важливим є визначення шляхів цілеспрямованого творчого розвитку майбутніх учителів у процесі професійної підготовки.
Саме мистецька діяльність найефективніше впливає на розвиток креативних якостей особистості, оскільки є творчим процесом, що вимагає від учня народження власних особистісно-значущих думок, творчого самовираження. Адже музика, живопис, театр створюють такий комплекс засобів художньої виразності, який дає свободу фантазії, активізує прояви інтуїції та пошукової ініціативи. Тому підготовка майбутнього вчителя до музично-творчого розвитку учнів початкових класів повинна будуватися на основі взаємодії різних видів мистецтв за умов глибокого й ефективного поєднання інформаційної і творчої функцій навчання.
Вирішенню важливих питань удосконалення професійної діяльності майбутніх учителів присвячено праці А.Алексюка, Г.Васяновича, С.Гончаренка, О.Дубасенюк, І.Зязюна, А.Іванченка, Н.Кічук, Н.Кузьміної, М.Лещенко, Н.Ничкало, Л.Пуховської, С.Сисоєвої, В.Сластьоніна, О.Сухомлинської, Л.Хомич, О.Щербакова, Т.Яценко та інших вчених.
Психологічні особливості сприймання, образного мислення, емоційно-почуттєвої сфери та творчого розвитку особистості вивчали П.Блонський, Л.Бочкарьов, Л.Виготський, О.Костюк, О.Кульчицька, О.Леонтьєв, О.Мелік-Пашаєв, В.Моляко, Є.Назайкінський, В.Ражніков, В.Рибалка, С.Рубінштейн, В.Семиченко, Б.Теплов та інші.
Підготовці майбутніх учителів в галузі мистецької освіти присвячено праці Т.Завадської, Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок