Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Історичні погляди Олександра Грушевського

Історичні погляди Олександра Грушевського

Назва:
Історичні погляди Олександра Грушевського
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,69 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ІМЕНІ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО
Шихненко Ігор Миколайович
УДК 930.1:94(477) Грушевський
Історичні погляди Олександра Грушевського
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ –2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Щербак Микола Григорович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, завідувач
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Верба Ігор Володимирович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра історії Росії, професор
кандидат історичних наук
Степченко Ольга Петрівна,
Національна бібліотека України імені В.І.
Вернадського, Інститут рукопису, відділ фондів
рукописної спадщини, завідувач
Захист відбудеться “25” жовтня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська,4).
Автореферат розісланий 21 вересня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.О.Песчаний


Актуальність теми. Розвиток української історичної науки на сучасному етапі позначений відродженням давніх традицій, основа яких була закладена в кінці ХIХ – на початку ХХ ст., застосуванням нових підходів і методів до вивчення актуальних проблем минулого. Це стосується, насамперед, життя і діяльності видатних українських вчених, а також їх інтелектуальної спадщини. За роки незалежності України проблематика і методика історичних досліджень зазнали позитивних зрушень. Демократизація суспільства, яка характеризується утвердженням свободи наукових пошуків і подоланням партійно-класового підходу до вивчення минулого, дозволила вітчизняним вченим правдиво й об’єктивно відтворювати історичні події, життя і творчість відомих осіб.
Одним з напрямів досліджень сучасної історіографії є вивчення діяльності і творчого доробку вчених доби українського національного відродження першої третини ХХ ст., і серед них об’єктивного висвітлення життєвого шляху, історичних поглядів і творчого здобутку Олександра Сергійовича Грушевського (1877-1943 рр.). Талановитий вчений-історик, рідний брат М. Грушевського, він був помітною фігурою в національно-культурному розвитку України вищевказаного періоду. Подвижницька діяльність О. Грушевського та його активна громадська позиція дозволяють говорити про нього, як про видатну особистість у вітчизняній науці. Вченому належить авторство двотомного історико-краєзнавчого нарису “Пінське Полісся”, що охоплює період – з IX по XVI ст., монографії “Міста Великого Князівства Литовського XIV-XVI ст. Старина і боротьба за старину”, а також ряду інших праць.
На сьогодні немає грунтовних праць узагальнюючого характеру, у яких би було здійснене спеціальне, комплексне дослідження історичних поглядів О. Грушевського. Відповідно, звернення до цієї теми є даниною пам’яті відомому досліднику минулого України та необхідністю об’єктивного вивчення і осмислення його творчої спадщини.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках тематичного плану кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки за темою: “Спеціальні галузі та дисципліни історичної науки”, яка є складовою наукової теми історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№ 97173).
Мета дисертації: полягає у комплексному і всебічному аналізі історичного доробку і практичної діяльності вченого, дослідженні його поглядів на події та явища минулого українського народу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Історичні погляди Олександра Грушевського

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок