Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

Назва:
Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,94 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ЛУКАШОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 657.42
Удосконалення обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції виноробства
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Луганськ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Житна Інна Павлівна,
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
Міністерства освіти і науки України,
завідуюча кафедрою обліку і
аналізу господарської діяльності.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Кузьмінський Юрій Анатолійович, Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри обліку базової підготовки (м. Київ);
кандидат економічних наук, доцент Сурніна Катерина Станіславівна, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри обліку і аудиту (м. Сімферополь).
Провідна установа – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, кафедра бухгалтерського обліку (м. Донецьк).
Захист відбудеться 17 березня 2005 року о 15.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східнодноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91304, м. Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91304, м. Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розіслано 15 лютого 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. В. Козаченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У процесі формування ринкових відносин в Україні виникло багато проблем, які, не дивлячись на позитивну тенденцію в розвитку економіки, ще не можна вважати вирішеними. Однією з таких проблем є розвиток галузей, які утворюють дохідну частину бюджету, у тому числі виноробства. Втрачену галузеву функцію “наповнювача” бюджету Криму та України можна відновити за допомогою активної орієнтації виноробного комплексу на державні інтереси. Для ефективного розвитку галузі необхідно мати адекватний ринковим відносинам процес надання облікової інформації, що служитиме базою для прийняття управлінських рішень і оцінки як поточної діяльності, так і напрямів стратегічного розвитку виноробства.
Бухгалтерському обліку витрат і розрахункам собівартості відводиться ключова роль у прийнятті управлінських рішень на підприємстві. Проблема калькулювання собівартості та обліку витрат розглянута в працях І. Басманова, П. Безруких, М. Білухи, Ф. Бутинця, С. Голова, І. Житної, Ю. Кузьмінського, В. Линника, Є. Мниха, Я. Соколова, В. Сопка, М. Чумаченка. За останні роки спеціальна література з обліку поповнилася низкою праць цих відомих учених. В цих працях викладено загальнотеоретичні проблеми бухгалтерського обліку й узагальнено досвід його розвитку в різних країнах. Але багато принципово важливих теоретичних положень, пов'язаних з обліком витрат і калькулюванням собівартості, залишаються дискусійними. Існуючі методичні розробки побудовано на уніфікованій основі й не відображають галузевих особливостей, зокрема, виноробства. Всі ці питання вимагають вивчення й вирішення.
Необхідність теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства зумовили вибір теми дисертаційної роботи і її актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за темою ДН-50-99 “Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0195В007049).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок