Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК В УЧНІВ УМІНЬ УЖИВАТИ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

РОЗВИТОК В УЧНІВ УМІНЬ УЖИВАТИ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Назва:
РОЗВИТОК В УЧНІВ УМІНЬ УЖИВАТИ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
КОЧЕНГІНА Маріанна Вікторівна
УДК 373. 31: 811. 161. 1’ 367. 335
РОЗВИТОК В УЧНІВ УМІНЬ УЖИВАТИ
СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
13.00.02 – теорія і методика навчання
(російська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор
ДЖЕЖЕЛЕЙ Ольга Валентинівна,
Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, професор кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
МИХАЙЛОВСЬКА Галина Олександрівна,
Херсонський державний університет, професор кафедри словянських мов та загального мовознавства;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
ҐУДЗИК Ірина Пилипівна,
Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин.
Провідна установа – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, кафедра російського мовознавства та комунікативних технологій, Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ.
Захист відбудеться “___” червня 2004 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту педагогіки АПН України, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.
Автореферат розісланий “ ____” травня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.Т. Шелехова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сучасне реформування освіти, ґрунтуючись на потребах оновленого суспільства, вимагає проектувати зміст на-вчальних програм і методичне забезпечення, виходячи з вікових та індиві-дуальних особливостей учнів, їхніх реальних і потенційних можливостей, різноманітних інтересів, необхідності творчого, розумового й особистісного розвитку: “Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, …зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, – змісту, методів, форм навчання і виховання”. Концепція загальної середньої освіти// Поч. школа. – 2002. – № 2. – С. 3 – 5).
З огляду на це у початковій школі першорядного значення набуває проблема вдосконалення мовлення учнів, оскільки вільне і правильне володіння мовою є основою повноцінного інтелектуального та творчого розвитку, успішного навчання, розширення світогляду, розвинення пізнавальних здібностей і комунікативних якостей кожної дитини. Базуючись на цих провідних положеннях, у Державному стандарті початкової освіти та Програмі з російської мови для шкіл з російською мовою навчання визначено комунікативну, лінгвістичну та лінгвонародознавчу лінії, які підпорядковані формуванню мовленнєвої компетенції молодших школярів.
Методичне забезпечення цього процесу висуває на одне з провідних місць роботу з розвитку зв’язного мовлення учнів, пріоритетним складником якої є збагачення граматичного ладу мовлення, у тому числі його синтаксичної будови – забезпечення школярів такими синтаксичними та пунктуаційними знаннями і вміннями, які надають змогу вільно та правильно усно й письмово висловлювати власні думки, сприймати та розуміти мовлення інших. У Програмі з російської мови для шкіл з російською мовою навчання передбачено розвиток у школярів умінь будувати різні за структурою речення – не тільки прості, а й складні.
Лінгвістичні засади навчання синтаксису складного речення висвітлені в наукових теоріях вітчизняних і зарубіжних мовознавців – В.А.Бєлошапкової, В.В.Бабай-це-вої, Н.С.Валгіної, І.Р.Вихованця, А.П.Грищенка, С.І.Дорошенка, П.О.Леканта та ін.
Теоретико-практичні основи формування в учнів початкової школи вмінь використовувати складні речення (СР) започатковані у працях педагогів XIX століття – Ц.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК В УЧНІВ УМІНЬ УЖИВАТИ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок