Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни

Загрузка...

розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни / сторінка 2

Назва:
розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,62 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Існує об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень та практичної апробації методів підвищення ефективності транскордонного співробітництва в контексті економічної безпеки з метою забезпечення динамічного розвитку прикордонних територій в системі національної економіки. Саме ця необхідність обумовлює актуальність теми дослідження визначає його мету і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В основу дисертаційної роботи покладено результати досліджень, проведених автором у рамках здійснених наукових проектів Національного інституту стратегічних досліджень протягом 2004-2006 рр., основними з яких є: “Нова хвиля економічних реформ: загальнодержавний та регіональний контекст” (номер державної реєстрації 0105U001181), “Стратегія соціально-економічних перетворень в Україні” (номер державної реєстрації 0106U002632).
Мета і завдання роботи. Метою дисертаційної роботи є розробка економіко-організаційних механізмів та інституційного забезпечення процесу поглиблення транскордонного співробітництва у контексті зміцнення економічної безпеки держави та її регіонів.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
- узагальнити теоретико-методичні підходи до визначення впливу транскордонного співробітництва та участі регіонів у інтеграційних процесах на економічну безпеку;
- ідентифікувати індикатори економічної безпеки (стимулятори та дестимулятори) на регіональному рівні (в розрізі районів і міст області);
- визначити тенденції розвитку транскордонного співробітництва регіонів України;
- встановити взаємозв’язок між рівнем економічної безпеки регіону та масштабами і глибиною транскордонного співробітництва;
- обґрунтувати концептуальні рішення з реалізації інноваційно-інвестиційної моделі транскордонного співробітництва, визначити її цілі, засоби та особливості реалізації на різних рівнях ієрархії управління;
- визначити основні напрями вдосконалення інституційного забезпечення транскордонного співробітництва;
- розробити практичні рекомендації щодо методів посилення соціально-економічної інтеграції прикордонних регіонів з врахуванням вимог забезпечення економічної безпеки.
Об'єктом дослідження є транскордонне співробітництво прикордонних регіонів України.
Предметом дослідження є стан та механізми розвитку транскордонного співробітництва відповідно до вимог зміцнення економічної безпеки держави та її регіонів.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є логіко-діалектичний метод пізнання явищ і процесів у сучасному світовому господарстві та національних економіках. Зокрема, у роботі використано методи системно-структурного аналізу та теоретичного узагальнення (при дослідженні індикаторів економічної безпеки регіону), синтезу та порівняльного аналізу (для дослідження теоретичних моделей економічної інтеграції, транскордонного співробітництва та їх адаптивності до умов перехідної економіки), історико-логічний метод (для окреслення специфіки розвитку транскордонного співробітництва України), функціонально-системний підхід та метод критичного аналізу (для виявлення геополітичних та соціально-економічних передумов здійснення ТКС України в умовах багатовекторності) та економіко-математичні методи: багатофакторного аналізу (для оцінки факторів впливу та функціональних залежностей між рівнем економічної безпеки і масштабами транскордонного співробітництва прикордонного регіону), розрахунок індикаторів рівня економічної безпеки регіонів і держави.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-розпорядчі акти з питань економічної політики, економічної безпеки, зовнішньої та регіональної політики, документи Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України. У роботі використана також довідкова і монографічна література, матеріали експертних оцінок та власних досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретико-методичних положень та розробці науково-прикладних рекомендацій активізації транскордонного співробітництва у контексті зміцнення економічної безпеки держави і регіонів, зокрема :
вперше:
- виявлено двоїстий характер ефектів транскордонного співробітництва, який полягає в тому, що ТКС має здатність створювати загрози економічній безпеці регіону і виступати чинником її зміцнення, а також економетрично доведено негативний зв’язок не лише між імпортною, але й експортною орієнтацією імпортозалежних виробництв та рівнем економічної безпеки відносно слаборозвинених областей України;
- розроблено механізми посилення економічної безпеки прикордонних регіонів у розрізі окремих компонент (сировинно-ресурсної, продовольчої, енергетичної, екологічно-техногенної, технологічної, фінансової, зовнішньоекономічної безпеки) в умовах транскордонного співробітництва на основі аналізу функціональних залежностей між індикаторами економічної безпеки та транскордонного співробітництва та обґрунтовано головні їх характеристики (цілі, засоби та особливості реалізації на різних рівнях ієрархії управління);
удосконалено:
- методи оцінки рівня економічної безпеки прикордонного регіону (до-повнено розрахунком інтегрального показника економічної безпеки на субрегіональному рівні з врахуванням факторів-стимуляторів – площа території; кількість населення; обсяги інвестицій, виробництва промислової продукції, продукції сільського господарства, експорту, імпорту, а також факторів-дестимуляторів – чисельність безробітних; кількість злочинів; обсяги промислових токсичних відходів; обсяги кредиторської заборгованості; кількість потерпілих від травматизму;
- інституційну інфраструктуру та функції органів регулювання транскордонного співробітництва, зокрема, запропоновано створення органу науково-технічної співпраці регіо-нів з передачею до його компетенції процедури експертної оцінки та державної реєстрації транскордонних проектів; надання органам державної влади повноважень у фінансуванні ТКС та реалізації міжрегіональних інноваційних стратегій;
дістали подальшого розвитку:
- теоретичні положення міжнародної економічної інтеграції та транскордонного співробітництва (теорії економічного районування та створення регіональних комплексів, теорії розвитку регіону, полюсів росту, теорії взаємодії регіональних економік) в сенсі адаптування до умов перехідної економіки з урахуванням особливостей забезпечення економічної безпеки регіонів;
- теоретичні аспекти підвищення ефективності функціонування єврорегіонів (обґрунтовано об’єктивну обумовленість посилення економіч-ного складника єврорегіону як форми транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади прикордонних регіонів України та ЄС).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: розвиток транскордонного співробітництва в системі забезпечення економічної безпеки україни

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок