Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Назва:
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,88 KB
Завантажень:
47
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
АНДРЄЄВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 811.111:’373.72
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Шевченко Олександр Іванович,
Запорізький національний університет,
доцент кафедри теорії та практики перекладу.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Бєлєхова Лариса Іванівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри романо-германських мов;
кандидат філологічних наук, доцент
Калінюк Олена Олексіївна,
Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова,
доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови.
Захист відбудеться “20” грудня 2007 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 165а.
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий “17” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний стан лінгвістичних досліджень характеризується формуванням когнітивно-дискурсивної парадигми знань, пріоритетним аспектом якої є аналіз комунікативної діяльності на основі внутрішніх ментальних процесів (Н.Д. Арутюнова, С.А. Жаботинська, О.С. Кубрякова, О.І. Морозова, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко). Об’єктом когнітивно-комунікативних досліджень стали як окремі когнітивні конструкти (Ю.С. Бєлозьорова, С.Г. Воркачов, О.В. Забуранна, Л.О. Ніжегородцева-Кириченко, В.І. Карасик, О.І. Потапова), так і концептосистеми, що вербалізуються у певному різновиді дискурсу (О.В. Багумян, Л.І. Бєлєхова, О.В.Городецька, Н.М. Коваль, О.Г. Пироженко, І.О.Розмаріца).
Проте до відносно недавнього часу лінгвокогнітологія залишала поза увагою таку базову категорію людського знання, як „простір”, фундаментальну з огляду на її роль у концептуалізації та категоризації позамовної дійсності. Цей факт зумовлено насамперед особливим онтологічним статусом „простору”, який проявляється у багатовекторній інтерпретації досліджуваної категорії та наявності її філософського, міфологічного, семіотичного, лінгвального та когнітивного аспектів.
Моделювання простору та вербалізація категорій, співвідносних із простором, раніше перебували у фокусі когнітивно-орієнтованих розвідок (Дж. Грабовський, Е. Бялисток, Р. Джекендофф, Л. Талмі). Проте на теперішній час найбільш дослідженими виявляються особливості вербалізації просторових параметрів переважно на матеріалі слов’янських мов (Н.Д. Арутюнова, К.О. Гілярова, Р. Гжегорчикова, Н.К. Рябцева). Разом із тим, поза увагою залишається вивчення лінгвокогнітивних параметрів вербалізації локативних концептів засобами фразеології, зокрема англійської.
Необхідність дослідження ідіоматичних засобів вербалізації просторових концептів пов’язана з унікальним характером фразеологічного мапування простору, зумовленим особливою лінгвосеміотичною природою фразеологізмів, а саме, їх здатністю транслювати еталони та стереотипи національної культури, фіксувати та піддавати концептуалізації не лише знання про світ, а й усі типи відношення суб’єкта до її фрагментів, виступати мовними експонентами культурних знаків (О.О. Селіванова, В.Н. Телія). Окрім цього, просторові моделі є джерелом метафоричних та метонімічних переносів, що продукують утворення непросторових значень, які фіксуються, зокрема й фразеологізмами.
Актуальність дисертаційної роботи зумовлена, насамперед, її орієнтованістю на моделювання й вивчення вербалізованого знання про світ, зокрема простір як його базову онтологічну категорію, а також нагальною потребою лінгвістичної розробки проблеми концептуалізації простору в сучасній англійській мові та когнітивно-орієнтованого аналізу фразеологічних засобів номінацій простору у світлі формування дискурсивно-когнітивного підходу до дослідження мовних явищ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок