Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Назва:
МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,00 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
АНДРІЄЦЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
УДК 371.321:801.8
МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Пентилюк Марія Іванівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри українського мовознавства.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Горошкіна Олена Миколаївна,
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри української мови;
кандидат педагогічних наук, доцент
Бакум Зінаїда Павлівна,
Криворізький державний педагогічний університет,
доцент кафедри української мови.
Захист відбудеться ”11” жовтня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, зал засідань (ауд. № 256).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розісланий ”4” вересня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлюється концептуальними засадами та державними вимогами реформування освіти в Україні, спрямованими на розвиток всебічно розвиненої особистості, спроможної на соціальну адаптацію і репрезентацію засобами рідної мови. Така ідея розвитку індивіда, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду знайшла відображення в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Державному стандарті базової і повної освіти, концепціях мовної освіти та шкільних програмах. Мета сучасної оновленої школи – підвищувати в школярів високу мовленнєву компетентність, що є запорукою успіху майбутнього фахівця будь-якої галузі на ринку праці й забезпечення його конкурентноздатності; формувати наукову картину світу; сприяти усвідомленню свого місця в суспільстві та становленню наукового світогляду. Зміни історичного, політичного й економічного характеру, що відбуваються в Україні, зростаючі вимоги до змісту й організації навчання та виховання зумовлюють створення нових, ефективніших підходів до формування особистості учня, засвоєння ним української мови, слугує органічним засобом самоствердження та самовираження.
Підвищення ефективності навчання української мови набуває особливого значення в старших класах із поглибленим її вивченням. Серед сучасних досліджень, присвячених особливостям методики навчання української мови в закладах нового типу (гімназіях, ліцеях тощо), варто виділити наукові дослідження З.Бакум, О.Біляєва, О.Горошкіної, Є.Голобородько, С.Карамана, І.Кучеренко, В.Мельничайка, М.Пентилюк, М.Плющ, В.Тихоші та ін. Ці праці орієнтують сучасного вчителя на реалізацію стандартизації мовної освіти, що має забезпечити формування комунікативної компетентності випускника середньої школи.
У комунікативно спрямованому навчанні української мови одне з провідних місць посідає оволодіння науковим мовленням, необхідним компонентом якого є науково-навчальні тексти. Проблему роботи з науково-навчальним текстом розглядали дослідники різнопланово: у лінгвістичному аспекті (усна форма тексту – Р.Будагов, Л.Булаховський, І.Ковалик, М.Стельмахович та ін.; текст як одиниця писемного мовлення – М.Бахтін, І.Гальперін, Т.Дридзе, В.Мельничайко; монологічність тексту – Д.Баранник, І.Білодід, С.Єрмоленко, А.Коваль, О.Пономарів та ін.; діалогічний текст – Т.Винокур, Є.Земська, В.Іваненко, Е.Палихата, О.Сиротиніна, В.Скалкін, Л.Щерба; текст як складне синтаксичне ціле – І.Гальперін, О.Москальська, М.Поспєлов, Г.Солганик; ознаки тексту – Н.Валгіна, Л.Мацько, Г.Онуфрієнко та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ У СТАРШИХ КЛАСАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок