Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,46 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Мартинюк Олена Петрівна
УДК 377.44:631.1.027
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор Гудзинський Олексій Дмитрович, Національний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Поліщук Микола Петрович,
Державний агроеколо-гічний університет,
завідувач кафедри менеджменту організацій
кандидат економічних наук, доцент
Петюх Василь Миколайович,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри управління трудовими ресурсами
Провідна установа – | Інститут економіки НАН України,
відділ соціально-економічного розвитку села,
м. Київ
Захист відбудеться “9” жовтня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.
Автореферат розісланий “4”вересня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі сільське господарство України знаходиться в стадії завершення аграрної реформи, кінцевою метою якої є становлення і розвиток соціально-орієнтованої економіки ринкового типу. Перехідний етап реформування економічних відносин в аграрній сфері позначився на ній затяжною і гострою кризою.
Вихід з такої ситуації вимагає ведення ефективного виробництва, однією з передумов чого є науково обґрунтоване управління всіма складовими ресурсного потенціалу галузі, в тому числі трудовими ресурсами. Наявність і функціонування раціональної системи управління на державному, галузевому, регіональному та рівні підприємства є важливою і необхідною складовою розвинутої ринкової економіки. Зміна форм власності та господарювання, розвиток ринкових відносин та нових господарських структур в сільському господарстві вимагає адекватної їм системи менеджменту, нових форм і методів управління трудовими ресурсами. Цим зумовлюється необхідність системного і комплексного вивчення теоретичних і прикладних питань управління трудовими ресурсами, пошуку шляхів удосконалення управлінської діяльності, що характеризує і доводить актуальність теми дослідження.
Вивчення і розв’язання проблеми управління трудовими ресурсами завжди займали важливе місце в системі наукових досліджень. В розробку теоретико-методичних, соціально-економічних та прикладних проблем управлінської праці вагомий вклад зробили О.А.Бугуцький, В.П.Галушко, О.Д.Гудзинський, Й.С.Завадський, М.Й.Малік, В.В.Юрчишин та інші. Вивчення змісту та механізму управління трудовими ресурсами стали предметом досліджень І.Ф.Байдюк, А.М.Гріненко, С.О.Гудзинського, В.М.Данюк, В.С. Дієсперова, Л.С.Дорошенко, Й.С.Завадського, А.М.Колота, В.М.Петюха, Т.А.Писаревської, М.П.Поліщука, І.В.Прокопи, Г.М.Романенкової, М.В.Шаленко, С.В.Шекшні, Л.О.Шепотько, К.І.Якуби. Останнього часу досить популярними стали дослідження з проблем менеджменту персоналу, які розкрито в роботах Й.С.Завадського, Г.В.Щокіна, В.І.Ярового та інших.
Більшість з цих робіт присвячено або питанням державного управління трудовими ресурсами або менеджменту персоналу, тоді як проблеми регіонального рівня залишаються менш дослідженими. Разом з тим залишаються ще недостатньо вивченими проблеми управління трудовими ресурсами на державному, регіональному рівнях та менеджменту персоналу в агроформуваннях у комплексі та взаємозв’язку. Все це вимагає більш системного підходу до вивчення проблеми, що і зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її цільову спрямованість та структурну побудову.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок