Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розрідженими антенними решітками

Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розрідженими антенними решітками / сторінка 3

Назва:
Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розрідженими антенними решітками
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,75 KB
Завантажень:
370
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Вперше запропоновано використання плоскої розрідженої антенної решітки з квазіоптимальним розташуванням елементів та алгоритм її синтезу за критерієм рівномірності просторового спектра;
3. Запропоновано критерій оцінки стійкості розв’язку обернених задач, який на відміну від існуючих, базується на спектральних властивостях системи формування зображень, що дає можливість розділити стійкі та нестійкі спектральні складові розв’язку;
4. Подальший розвиток дістали дослідження по покращенню якості відновлення радіометричних зображень та збіжності процесу нелінійних ітераційних методів з використанням апріорної інформації про невід’ємність зображення у вигляді нелінійності типу ”модуль числа”, що забезпечило зменшення похибки відновлення та зменшило час обчислень більше ніж у 2 рази.
Практичне значення одержаних результатів:
1. Запропонований неінтегральний критерій стійкості розв’язку обернених задач фільтрації дозволяє пришвидшити оцінювання стійкості розв’язку, адаптуватись до рівня шумів та зміни властивостей системи формування.
2. В результаті синтезу геометрій антенних решіток, згідно розробленого алгоритму, отримується виграш у десятки разів для коефіцієнту розрідження, що покращує масогабаритні та вартісні показники апаратури.
3. Використана ітераційна схема покращує збіжність запропонованого методу, завдяки чому, зменшується час обчислень, а відповідно, покращується ефективність методу відновлення зображень.
4. Запропонована нелінійність типу ”модуль числа”, дозволяє спростити та підвищити швидкодію програмної реалізації процедур врахування апріорної інформації.
5. Отримані наукові результати стали теоретичною основою для розробки пакету прикладних програм, призначених для:
- відновлення радіометричних зображень;
- порівняння результатів відновлення, отриманих різними методами;
- синтезу геометрії розріджених антенних решіток;
- дослідження просторових характеристик антенних систем.
Реалізація та впровадження результатів роботи. Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджено у Харківському державному приладобудівному заводі ім. Т. Г. Шевченка (м. Харків, Україна), державному підприємстві “Радіоприлад” (м. Запоріжжя, Україна) та Національному Університеті “Львівська політехніка” при виконанні науково-дослідних робіт, що підтверджено відповідними актами впровадження, а також, у навчальному процесі кафедри “Радіоелектронні пристрої та системи” в лекційному курсі та практичних заняттях з дисципліни “Цифрова обробка сигналів” та при виконанні курсових, розрахункових та дипломних робіт.
Особистий внесок автора в отриманих наукових результатах полягає в тому, що всі положення, які становлять суть дисертації, були сформульовані та вирішені самостійно. В роботах, написаних у співавторстві, авторові дисертації належить: [1,2,4,7,10,12,13,21] - методика побудови та дослідження регуляризаційних алгоритмів відновлення зображень; [5,8,14,15,17] - дослідження впливу нелінійних обмежень на розв’язок обернених задач на можливості екстраполяції спектру; [1,9,19] - числове моделювання впливу розподілів струму живлення на просторовий спектр плоских антенних решіток, а також дослідження похибки регуляризації; [3,6,11,18,20,21-23] - методика використання обмежень на розв’язок; [16] - побудова геометрії розрідженої антенної решітки та дослідження регуляризаційного методу відновлення зображення.
Апробація роботи. Основні положення і результати роботи доповідались та обговорювались на: Міжнародних науково-технічних конференціях "Досвід розробки і застосування САПР у мікроелектроніці" CADSM1999, (м. Львів, Україна, 1999 р.); MIXDES2000 (Польща, м. Краків, Польща, 2000р.); "Modern Problems of Telecommunications, Computer Science and Engineers Training" TCSET2000, (м. Львів, Славско, Україна, 2000р.); "Досвід розробки і застосування САПР у мікроелектроніці" CADSM2001 (м. Львів, Україна, 2001р.); ”НВЧ-техніка та телекомунікаційні технології” КриМіКо2001 (Севастополь, Крим, Україна, 2001р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Підвищення ефективності методів обробки сигналів та зображень в радіометричних системах з розрідженими антенними решітками

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок