Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Назва:
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,38 KB
Завантажень:
209
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
МАЧКУР
Леся Анатоліївна
УДК [ 338.242 + 65.011.2] : 334.716
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність: 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | кандидат економічних наук, професор
ЯЦУРА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри менеджменту
Офіційні опоненти | доктор економічних наук, професор
ДАНИЛЮК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук, доцент,
ЗАГОРОДНІЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ,
Національний університет “Львівська політехніка”,
професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Провідна установа | Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра інформаційних систем в економіці
Захист відбудеться “25” лютого 2003 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, проспект Свободи 18, ауд.115
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м.Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “18” січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вітчизняна економіка, подолавши період повної невизначе-ності і нестабільності, поступово інтегрується у світове співтовари-ство, і на неї починають впливати чинники, характерні для ринкової економічної системи: мінливість конкурентного середовища, постійне подо-рожчання енергоносіїв, короткотривалий життєвий цикл продукції, зрос-тання ролі інформаційних технологій. Водночас виникає чимало специфічних про-блем, пов’язаних із недостатньою ефективністю регулювання економіки як на рівні підприємств, окремих галузей, так і промисловості загалом (зокрема, тривалий і неоднозначний характер приватизаційних про-цесів). За таких умов зростає значення стратегії розвитку, її комплексного обгрунтування і всебічної оцінки. Виникає необхідність поглибленого дослі-дження стратегічного управ-ління підприємством як основною ланкою народно-господарського комплексу.
Більшість науковців найважливішим етапом (складовою) стратегічного управління вважають стратегічне планування. Проте воно не може бути ефективним без контролю, який вказує на відхилення, забезпе--чує зворотний зв’язок і сигналізує про можливе виникнення проблеми. Дослідження стратегічного управління повинно носити комплексний характер і враховувати усі його складові. Тема нашої роботи якраз і присвячена важливій, але водночас мало дослідженій складовій стратегічного управління – стратегічному контролю в контексті його інформаційно-аналітичного забезпечення.
Серед зарубіжних фахівців, що займались проблемами стратегічного контро-лю, слід відзначити таких, як Е.Деарден, П.Горват, Т.Райхман, Т.Льюсі, С.Серто, С.Хорнгрен, І.Ансоф, Ю.Вебер, Р.Каплан, С.Емануель, Дж.Рокарт, К.Вард, Р.Саймонс, Б.Райан, С.Віханський, Р.Фатхутдінов. У вітчизняній літературі поки-що не приділяється достатньо уваги дослідженню стратегічного контролю як важливого компонента стратегічного управління. Серед науковців, які певною мірою торкались цієї проблеми, можна виділити В.Пономаренка, З.Шершньову, С.Оборську, В.Нємцова, Л.Довгань, К.Редченка, В.Оберемчука. Ряд фахівців займались питаннями, наближеними до сфери стратегічного контролю та його інформаційно-аналітичного забезпечення (зокре-ма дослі-джували інформаційно-аналітичне забезпечення управління, а також особливості розробки та реалізації маркетингових, інноваційних стратегій, стратегічного аналізу, планування та контролінгу).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок