Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Назва:
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,42 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МИХАЙЛИЧЕНКО Олег Володимирович
УДК 37.01.03
МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Луганськ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С.Макаренка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: |
дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор Євтух Микола Борисович, Академія педагогічних наук України, академік-секретар Відділення педагогіки та психології вищої школи (м. Київ). | Офіційні опоненти: | - член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор Шевченко Галина Павлівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля , завідувач кафедри педагогіки (м. Луганськ); |
- доктор педагогічних наук, професор
Падалка Галина Микитівна,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури (м. Київ); |
- доктор педагогічних наук, професор
Орлов Валерій Федорович, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної майстерності (м. Київ). |
Захист дисертації відбудеться 17 травня 2007 р. о 13-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
Автореферат розісланий 17 квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л.Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Кінець ХХ – початок ХХІ століття є періодом радикального оновлення освіти України, що пояснюється соціально-економічними, політичними й світоглядними зрушеннями в сучасному суспільстві.
Створення незалежної Української держави – це є не тільки величезним досягненням нашого народу у боротьбі за свій суверенітет, а й новим етапом гуманізації всіх сфер життя. Ось чому у державній концепції розвитку загальноосвітньої школи йдеться про те, що “…освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культурологічна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни”.
Сучасний культурно-освітній простір відзначається продукуванням і впровадженням у життя принципово нових педагогічних концепцій, систем, навчальних і виховних технологій. Але створення нового неможливо без урахування надбань усього багатовікового минулого. Це, по-перше, пояснюється тим, що за певних соціально-політичних та ідеологічних причин історія вітчизняної гуманітарної науки залишалася поза увагою дослідників як окремий і повноцінний об’єкт наукового дослідження. Головним чином вона розглядалася в широкому контексті педагогічної науки Росії та Радянського Союзу.
Лише останнім часом з’явилися наукові розвідки, присвячені окремим видатним постатям або окремим локальним періодам, що вважалися своєрідними „білими плямами” в історії розвитку освіти України. Особливо це стосується вітчизняної музичної педагогіки. Існує нагальна потреба в дослідженні, яке б давало повне, глибоке та розгорнуте у часі уявлення про розвиток музично-естетичного виховання дітей та молоді.
В історії культури України періодом національної самоідентифікації та самоутвердження є друга половина ХІХ – початок ХХ століття, коли відбувалися так звані тектонічні культурні зсуви. Саме на цей період припадає виникнення та становлення українського професійного театру, авангардові пошуки в усіх галузях мистецької діяльності, у тому числі й музичній. Ці процеси були суголосними провідним тенденціям світового гуманітарного руху, зокрема, музично-педагогічного.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок