Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах

формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах

Назва:
формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,00 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
КРИВОШЕЄВА
О к с а н а І в а н і в н а
УДК 377.620.22
формування професійної етики
майстрів виробничого навчання
в професійно-технічних навчальних закладах
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Вінниця 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському науково-практичному центрі професійно-технічної освіти АПН України, м. Львів.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник СОБКО Ярослав Максимович,
Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України; відділ професійно-практичної підготовки, провідний науковий співробітник, м. Львів
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Романовський Олександр Георгійович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, м. Харків;
кандидат педагогічних наук, доцент
Кадемія Майя Юхимівна, Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, заступник директора з навчальної роботи, м. Вінниця.
Захист відбудеться 16 жовтня 2007 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького державного пе-дагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32).
Автореферат розісланий 14 вересня 2007 р.
Учений секретар спеціалізованої
вченої ради А.М.Коломієць
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Реформування суспільства в су-часних умовах вимагає поліпшення якості професійної підготовки та перепідготов-ки фахівців. Одним iз актуальних завдань у підготовці педагогічних кадрів є форму-вання їхньої моральної культури, що передбачає етичну освіту. Особливе місце на-ле-жить майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). У Законі України “Про освіту” наголошується, що пе-дагогічною діяль-ніс-тю можуть займатися особи з високими моральними якос-тями, які мають відпо-відну освіту й професійно-практичну підготовку. В “Основних на-пря-мах дослід-жень з педагогічних і психологічних наук в Україні” за-значається, що пер--спек-тив-ни-ми є дослідження проблеми формування професійної культури фахівця.
У процесі дослідження виявлено низку суперечностей між сучасними вимо-гами до професійної етики майстрів виробничого навчання й недостатнім рівнем сформованості їхньої професійної етики; вимогами до професійно-етичних якостей майстра виробничого навчання і недостатнім рівнем взаємозв’язку їхніх профе-сій-них та етичних якостей; потребою етичної освіти майстрів виробничого навчання та недостатнім рівнем методичної розробленості процесу формування професійно-етичних знань майстрів виробничого навчання у ПТНЗ.
Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження свідчить, що предметом уваги вчених були методологічні проблеми педагогіки й психології професійно-технічної освіти (С. Батишев, Р. Гуре-вич, І. Козловська, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, М. Махмутов, Я. Собко, К. Ушинський та ін.); аспекти морального виховання (Т. Ільїна, О. Канівська, М. Сметанський, Г. Тарасенко, О. Ярмоленко); співвідно-шення за-гальнолюдського й профе-сійного компонентів моралі (М. Бене-диктов); формування професійно-етичних (моральних) якостей фахівців різних професій (Е. Гришин, Я. Котигер, О. Ла-пузіна, Н. Мойсеюк, В. Писаренко, В. Чам-лер, І. Черно-козов, В. Чернокозова); структура змісту професійної етики: моральна відповідальність (В. Радул), морально-правова від-пові-да-льність педагога (Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок