Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Назва:
НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,17 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МОФА Сергій Олегович
УДК 141.7 : 351.858 (477)
НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: - доктор філософських наук, доцент
Додонов Роман Олександрович,
Донецький національний технічний університет,
професор кафедри філософії;
Офіційні опоненти: - доктор філософських наук, доцент
Таран Володимир Олександрович,
Запорізький юридичний інститут МВС України,
начальник кафедри соціально-економічних дисциплін;
- кандидат філософських наук
Крохмаль Наталія Василівна,
Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова,
доцент кафедри соціальної роботи та управління.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України, кафедра
філософії (м. Київ).
Захист відбудеться “22” жовтня 2004 року о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 в Запорізькому державному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, корп. VІ., ауд. 114.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, корп. ІІ.
Автореферат розісланий “15” вересня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Снєжко В.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження випливає безпосередньо з нагальних практичних завдань розбудови економічного й духовного фундаменту молодої української державності, що потребує дослідження усіх важливих чинників становлення та ефективного розвитку державотворчого процесу незалежної України. Серед таких чинників, вочевидь, чільне місце займає національна самосвідомість як засіб консолідації і інтеграції зусиль нації. Національна самосвідомість пов’язана з усвідомленням інтересів, почуттів, уявлень, ціннісних орієнтацій, переконань та узгодженням їх у рамках нації, відіграє важливу роль у життєдіяльності нації.
Треба зазначити, що дослідження національної самосвідомості широко представлені як в історії філософської думки, так і в сучасній науковій літературі. Вітчизняні дослідники також надзвичайно активно працюють у цьому руслі, особливо останнім часом. Але проблема генези і функціонування національної самосвідомості як чинника державотворення досі залишається недостатньо висвітленою. У переважній більшості досліджень, які стосуються проблеми національної самосвідомості, ми спостерігаємо методологічну неузгодженість, фрагментарність, ідеологічну заангажованість. Дуже часто спостерігаємо підміну понять. Самі ж сутнісні характеристики національної самосвідомості як чинника державотворення розчиняються у різноманітті суперечливих моделей і теоретичних побудов.
У зв’язку з цим значно актуалізується потреба у соціально-філософському аналізі національної самосвідомості як важливого чинника національного розвитку і національного державотворення. Такий аналіз повинен поглибити та синтезувати теоретичні уявлення про національну самосвідомість і її взаємозв’язок з процесами державотворення та сприяти застосуванню отриманих знань на практиці..
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до державної бюджетної теми кафедри філософії Запорізького державного університету “Вдосконалення змісту і методики викладання філософських дисциплін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України” (шифр держреєстрації №0194У043134).
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб виявити сутнісні характеристики національної самосвідомості як чинника державотворення та визначити основні напрями оптимізації її розвитку в контексті державного будівництва в Україні.
Реалізація поставленої мети потребує вирішення наступних наукових задач:
§ визначення методологічної бази та упорядкування категоріального апарату дослідження даної проблеми;
§ з’ясування сутнісних характеристик та основних функцій національної самосвідомості;
§ аналіз особливостей розвитку національної самосвідомості як відображення динаміки національного буття;
§ уточнення ролі національної самосвідомості як чинника національного державотворення в умовах глобалізації;
§ аналіз особливостей розвитку самосвідомості української нації та її впливу на інтеграційний і державотворчий потенціал нації;
§ визначення основних напрямів оптимізації розвитку національної самосвідомості як чинника державотворення в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок