Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні

Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні

Назва:
Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,62 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
УДК 349.4)
Стрепко Володимир Любомирович
Правові засади регулювання
соціальних допомог в Україні
Спеціальність 12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор
Пилипенко Пилип Данилович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
Процевський Олександр Іванович,
Інститут економіки і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільного і трудового права;
кандидат юридичних наук, доцент
Панасюк Олег Терентійович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри трудового земельного та екологічного права.
Провідна установа:
Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, відділ з проблем цивільного, трудового та підприємницького права (м. Київ).
Захист відбудеться „23” березня 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.04. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий „21” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Г. Шукліна
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Започатковані Україною економічні перетворення та реформа вітчизняної системи права призвели до оновлення одного з найважливіших інститутів ринкових відносин – законодавства про соціальні допомоги. Його реформування зумовлено необхідністю вирішення завдань щодо забезпечення життєдіяльності людей, які з незалежних причин опинилися у скрутному матеріальному становищі та потребують соціального захисту.
Позбавлене належної теоретичної бази законодавство про соціальні допомоги не завжди забезпечує повноту регулювання відповідних відносин, а суперечливі за характером програми соціального захисту ускладнюють правозастосувальну діяльність. Тому об‘єктивно існує потреба проведення глибоких наукових досліджень з метою побудови ефективної системи захисту осіб, що зазнали впливу соціального ризику, а також вдосконалення відповідних юридичних норм.
Не менш важливим завданням вітчизняної юридичної науки на сьогодні є відмежування допомог від інших соціальних виплат, у тому числі й таких, що регулюються нормами суміжних галузей права та позбавлені функцій соціального захисту.
Актуальність обраної теми дослідження зумовлена також підготовкою в Україні Соціального Кодексу, що вже найближчим часом має бути ухвалений Верховною Радою, і у якому мають знайти відображення найновіші досягнення юридичної науки щодо соціального захисту громадян.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження відповідає загальній темі науково – дослідної роботи кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка "Проблеми становлення і розвитку соціального права в Україні", яка затверджена наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № Н – 350 від 15.06.2005 року (номер державної реєстрації 0105U007455).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження проблем, що пов‘язані із правовим забезпеченням соціальних допомог в Україні. На основі найновіших напрацювань правничої науки і передусім науки права соціального забезпечення, аналізу законодавства України і практики його застосування, з‘ясовується юридична природа та сутність соціальних допомог, а також їхня роль у забезпеченні життєвого рівня громадян України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок