Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (на матеріалі музичних дисциплін)

ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (на матеріалі музичних дисциплін)

Назва:
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (на матеріалі музичних дисциплін)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,82 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
БІЛОУС ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
УДК 378: 37.03 +78 (07)
ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
(на матеріалі музичних дисциплін)
13.00.09 – Теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луцьк – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Кондрашова Лідія Валентинівна,
Криворізький державний педагогічний університет,
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри педагогіки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Дем’янчук Олександр Никанорович,
Волинський державний університет імені Лесі Українки,
завідувач кафедри музично-теоретичних дисциплін;
 
кандидат педагогічних наук, доцент
Пилячик Іван Федорович,
Рівненський гуманітарний університет,
завідувач кафедри історії, теорії музики та методики
музичного виховання.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться „ 6 ” травня 2005 р. о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.04 у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за адресою: 43021, м.Луцьк, вул. Винниченка, 30а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Волинського державного університету імені Лесі Українки (43021, м.Луцьк, вул. Винниченка, 30а).
Автореферат розіслано „ 5 ” квітня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.С.Петрович
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми. Соціальні зміни, перехід до ринкових відносин відбиваються не тільки на економічному розвитку держави, але й на суспільному становленні її громадян. У „Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті” визначена головна мета української освіти – створити умови для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина. Сучасна вища педагогічна школа прагне забезпечення підготовки фахівця, здатного до постійного духовного самовдосконалення, творчої активності як основи збагачення інтелектуального та культурного потенціалу нації.
Наукові дослідження сьогодення мають тенденцію до переходу від розробки загальної теорії творчості до знаходження шляхів навчання творчої діяльності.
Психолого-педагогічні дослідження Л.С.Виготського, С.У.Гончаренка, Ю.М.Кулюткіна, М.О.Лазарєва, В.І.Лозової, Н.В.Палехи, Н.О.Половнікової, С.О.Сисоєвої, В.О.Сухомлинського, Т.І.Шамової, Г.І.Щукіної та ін. дають ґрунтовну підставу вважати: визначальною якістю творчої особистості є її творча активність, що розглядається як інтегративна характеристика особистості, в якій, з одного боку, відображені нові глибокі утворення у структурі особистості (творчі потреби, мотиви, вимоги), а, з іншого, – знаходять свій вираз якісні зміни в діяльності, яка стає цілеспрямованішою, продуктивною.
Творча активність як характеристика особистості сучасного фахівця дістала психологічне обґрунтування в працях Б.Г.Ананьєва, О.О.Бодальова, У.Джемса, О.Г.Ковальова, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, Ж.Піаже, С.Л.Рубінштейна та багатьох інших.
Формування творчої особистості можливо в умовах особистісно орієнтованого навчання. Сучасні вимоги до реалізації особистісно орієнтованого навчання сформульовані в працях К.О.Абульханової-Славської, Л.І.Анциферової, І.Д.Беха, Є.В.Бондаревської, В.В.Давидова, С.В.Кульневича, В.О.Моляка, С.Д.Максименка, В.В.Сєрікова, І.С.Якиманської та інших.
Вагомий внесок у теорію та практику формування творчої активності особистості предметами музичного циклу внесли О.А.Апраксіна, Б.В.Асаф’єв, Л.А.Баренбойм, Н.О.Ветлугіна, О.Н.Дем’янчук, Г.М.Падалка, Б.Л.Яворський та інші, які вважали предмети музичного циклу ефективним засобом творчого розвитку особистості. Але проблема формування творчої активності студентів у процесі вивчення музичних дисциплін залишається неналежно розкритою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 



Реферат на тему: ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (на матеріалі музичних дисциплін)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок