Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СКОТАРСТВІ

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СКОТАРСТВІ

Назва:
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СКОТАРСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,84 KB
Завантажень:
250
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЕРЕЗІВСЬКИЙ Зіновій Петрович
УДК 338.512:636.2
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ
ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СКОТАРСТВІ
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського
господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Житомир - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Львівському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Черевко Георгій Владиславович,
Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри економіки АПК
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Зимовець Віктор Наумович,
Державний агроекологічний університет
професор кафедри фінансів і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Поперечний Степан Іванович,
Львівська національна академія ветеринарної
медицини ім. С.З.Гжицького,
завідувач кафедри маркетингу
Провідна установа: Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
кафедра аграрної економіки, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 16 грудня 2003р. о 12 годині на засіданні спеціа-лізованої вченої ради К 14.083.02 в Державному агроекологіч-ному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар 7, ауд.55.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного агроекологіч-ного університету Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар 7.
Автореферат розісланий “12” листопада 2003р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент В.П.Якобчук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах ринкової економіки особливо важливого значення набувають проблеми розробки механізму формування виробничих витрат в сільському господарстві. При цьому недостатньо дослідженими ці питання залишаються стосовно окремих галузей сільського господарства. Така ситуація зумовлює в свою чергу необхідність приділення більшої уваги до проведення комплексних досліджень щодо економічного механізму формування виробничих витрат в галузі скотарства на мікрорівні, аналізу основних чинників та їх впливу на рівень і структуру виробничих витрат у галузі, обґрунтування впливу форм власності й організації виробництва підприємств на формування виробничих витрат.
Значний внесок у вивчення проблем формування виробничих витрат внесли економісти Канади, США, Англії, Німеччини та інших країн. Ряд аспектів цих проблем розвинуті і досліджені вітчизняними економістами. Зокрема, окремі питання формування виробничих витрат в умовах різних форм власності і форм господарювання, напрямків їх реалізації, забезпечення ефек-тивного господарювання на мікроекономічному рівні знайшли відображення в наукових працях В.Андрійчука, О.Бугуцького, М.Грещака, М.Дем’яненка, С.Дем’яненка, В.Зіновчука, В.Зимовця, І.Лукінова, М.Маліка, В.Меселя-Веселяка, С.Мочерного, О.Онищенка, В.Панасюка, Б.Пасхавера, В.Плаксієнка, М.Рудого, П. Саблука, М.Хорунжого, С.Цал-Цалко, Л.Шепотько, Г.Черевка, В.Юрчишина та інших.
Безпосередньо питання методології й методики формування виробничих витрат в сільському господарстві розкриті в наукових працях М.Грещака, М.Дем’яненка, С.Дем’яненка, Д.Карича, Ю.Коваленка, В.Панасюка, В.Плаксієнка, П.Саблука, О.Шпичака та інших.
Однак, ряд теоретичних, методологічних та методичних проблем залишаються малодослідженими і потребують подальшої й поглибленої розробки стосовно окремих галузей. В першу чергу це стосується теоретичного обґрунтування суті економічного механізму формування виробничих витрат та комплексності підходу при дослідженні його функціонування в ринкових умовах. Вирішення цих проблем дозво-лить доповнити теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування виробничих витрат у сільському госпо-дарс-тві і галузі скотарства, зокрема.
Все це зумовило вибір і актуальність теми та наукове і практичне значення проведеного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В СКОТАРСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок