Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,91 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
МИГОЛИНЕЦЬ ОКСАНА ІВАНІВНА
УДК 811.111’373.611’06:811.111’38’06
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ В
СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.04 германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Ужгородського національного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
ПОЛЮЖИН Михайло Михайлович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри англійської філології.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ЛЕВИЦЬКИЙ Андрій Едуардович,
інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
професор кафедри теорії та практики
перекладу з англійської мови;
кандидат філологічних наук, професор
ГОРОТЬ Євгенія Іванівна,
Волинський державний університет імені Лесі Українки,
завідувач кафедри практики англійської мови.
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства,
Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці.
Захист відбудеться 9 грудня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 8 листопада 2004 року
Вчений секретар к. філол.н.,
спеціалізованої вченої ради доц. О.А. Шпак
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Характерною ознакою розвитку мовознавчої науки кінця 20 – початку 21 століття є реалізація функціональної парадигми лінгвістичних досліджень, зорієнтованої на вивчення мови в дії, в реальних комунікативних актах. Її важливою рисою виступає цільова орієнтація спілкування, яка здійснює значний вплив як на структуру тексту, так і на його складові компоненти. Вагоме місце у дослідженнях такого типу займає вивчення похідних одиниць, про що переконливо свідчать праці О.С.Кубрякової, А.Е.Левицького, Л.Ф.Омельченко, М.М.Полюжина, З.А.Харитончик, П.В.Царьова, В.И.Шадріна. Те значення, яке надається вивченню похідних лексем сьогодні, може бути пояснено декількома причинами. По-перше, переважна частина словникового складу англійської мови представлена похідними словами, які утворюють гнучку, динамічну систему, що постійно розширюється в кількісному та якісному планах. По-друге, словотворення як ефективний засіб формування конденсованого мовленнєвого акту бере активну участь у здійсненні однієї з найважливіших мовних функцій ? номінативної. З огляду на це, особливий науковий інтерес викликає вивчення окремих способів словотворення з точки зору виконуваної ними номінативної функції.
У межах зазначеного кола проблем важливе місце посідає вивчення особливостей та закономірностей уживання мовних одиниць як вербалізаторів результату класифікаційно-пізнавальної діяльності людини у текстах різних функціональних стилів. Особливого значення у зв’язку з цим набуває дослідження префіксальної номінації, похідні утворення якої відтворюють нескінченне розмаїття навколишньої дійсності у розчленованому вигляді і сприяють тим самим кращому пізнанню світу. Незважаючи на те, що різноаспектне дослідження системи префіксації взагалі та окремих її ділянок (префіксальних морфем, моделей, дериватів, ономасіологічних категорій) зокрема є невід’ємною ознакою наукових розвідок останніх років (М.В.Носенкова, А.Г.Стіхін, А.Б.Потапенко, В.І.Пушкар, С.Ф.Леонтьєва, І.В.Духаніна, А.В.Трухачова, С.В.Голик, Т.М.Сакал), усе ще не висвітленою залишається низка питань, які випливають із актуалізації префіксальних ономасіологічних категорій у текстах різної стильової та тематичної орієнтації.
Цим якраз і визначається актуальність проведеного дисертаційного дослідження, увага якого зосереджена на сучасному комплексному аналізі префіксальної номінації в англійській мові, що здійснюється в межах таких 10 ономасіологічних категорій: заперечення, локативність, фазовість, оцінність, соціативність, контрарність, каузативність, партитивність, ранговість, квантитативність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок