Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПриЛАД для ВИЗНАЧЕННЯ мІкромеханІчНИХ характеристик поверхнЕВОГО ШАРУ матерІалІв методами ІндентУВАННЯ ТА склерометрІЇ

ПриЛАД для ВИЗНАЧЕННЯ мІкромеханІчНИХ характеристик поверхнЕВОГО ШАРУ матерІалІв методами ІндентУВАННЯ ТА склерометрІЇ

Назва:
ПриЛАД для ВИЗНАЧЕННЯ мІкромеханІчНИХ характеристик поверхнЕВОГО ШАРУ матерІалІв методами ІндентУВАННЯ ТА склерометрІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,10 KB
Завантажень:
277
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАКІЄВ ІСЛАМ МУСА ОГЛИ
УДК 54.08(042.3)
ПриЛАД для ВИЗНАЧЕННЯ мІкромеханІчНИХ характеристик поверхнЕВОГО ШАРУ матерІалІв методами ІндентУВАННЯ ТА склерометрІЇ
Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю
та визначення складу речовин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
КИЇВ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі конструкції літальних апаратів Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Ігнатович Сергій Ромуальдович
Національний авіаційний університет,
декан факультету літальних апаратів,
завідувач кафедри конструкції літальних апаратів.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Скрипник Юрій Олексійович
Національний університет технологій та дизайну професор кафедри автоматизації технологічних процесів.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Горбань Віктор Федорович
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
провідний науковий співробітник.
Захист відбудеться “_12_”__черня____2008 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп.1, ауд.293.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.
Автореферат розісланий “__6__”____ травня ______2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Бурау Н.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для визначення та контролю фізико-механічних властивостей локальних ділянок поверхні матеріалів найбільш придатними є метод мікро/нано індентування (depth sensing indention) – вдавлювання індентора з реєстрацією глибини його проникнення та метод склерометрії (scratch testing) – дряпання індентором поверхневого шару з реєстрацією сили опору. Задачі методичної та апаратурної реалізації даних методів відносяться до одного з пріоритетних науково-технічних напрямків, що інтенсивно розвиваються у світі.
Сучасний етап розвитку методів локального та скануючого індентування характеризується розробкою і використанням нового покоління приладів з високою роздільною здатністю реєстрації глибини вдавлювання індентора, у тому числі і в нанометровому масштабі. Це суттєво розширило діапазон визначення деформаційних та міцностних характеристик матеріалів, дало поштовх для розробки та впровадження нових методів діагностування стану поверхні деталей. Методи індентування та склерометрії застосовуються для визначення мікромеханічних властивостей приповерхневих шарів матеріалів, для тестування пошкоджуваності виробів в експлуатації по критеріям деградації міцності поверхні. Вони отримали широке розповсюдження у різних галузях промисловості.
Прилади для індентування, що виробляються за кордоном, обладнанні складними системами захисту від зовнішніх впливів, мають завищені габаритні та вагові показники, відносно вузький діапазон навантажування. В Україні, незважаючи на наукові і виробничі потреби, подібні прилади не виробляються.
У зв’язку з цим визначається актуальність теми дисертаційної роботи, яка присвячена розробці конструкції універсального та малогабаритного приладу, що реалізує безперервне вдавлювання та сканування індентора у широкому діапазоні навантажувань і переміщень (включаючи нанометровий), працює у реальному масштабі часу, обладнаний автоматизованою системою керування та обробки інформації.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з планами НДР кафедри конструкції літальних апаратів НАУ, тематичних планів НДР Міністерства освіти і науки України, а саме: держбюджетними темами № 148-ДБ04 „Формування і еволюція структурної пошкоджуваності на поверхні конструкційних алюмінієвих сплавів” (№ 0104U003745), термін виконання 2004 – 2006 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПриЛАД для ВИЗНАЧЕННЯ мІкромеханІчНИХ характеристик поверхнЕВОГО ШАРУ матерІалІв методами ІндентУВАННЯ ТА склерометрІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок