Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури

Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури

Назва:
Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,72 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Академія педагогічних наук України
Інститут вищої освіти
Слоневська Ірина Борисівна
УДК 17.022.1(043)
Формування фундаментальних
цінностей майбутнього педагога
засобами зарубіжної літератури
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України Андрущенко Віктор Петрович, Інститут вищої освіти АПН України, директор.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, доцент
Муляр Володимир Ілліч,
Житомирський інженерно-технологічний інститут, завідувач кафедри філософії гуманітарних наук;
кандидат філософських наук, доцент Зелінський Микола Юхимович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра філософії гуманітарних наук.
Провідна установа:
Захист відбудеться 12.12. 2002 р. о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою:
01014, м.Київ, вул.Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м.Київ, вул.Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий 11.11. 2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук, доцент Горбунова Л.С.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження зумовлена потребами соціальної практики, зокрема необхідністю пошуку сучасної літературної освітньої моделі, базованої на адекватних світовому буттю ціннісних орієнтаціях і критеріях, світоглядних установках і принципах. Пошук шляхів до відродження основ духовної культури України, утвердження гуманістичних пріоритетів передбачають розробку нових концептуальних засад сучасної освітньої парадигми, створення інноваційної технологічної моделі, основним принципом якої є принцип гуманізму.
Освітні проблеми є наслідком загальної суспільної ситуації, серед проявів якої – світоглядна аморфність, розпливчастість внутрішніх ціннісних орієнтацій, аксіологічний драматизм. Отже, проблема формування цінностей є нагальною соціокультурною проблемою, а оскільки освіта виступає найважливішим соціокультурним чинником формування особистості, то постає проблема нової філософії освіти; на рубежі тисячоліть філософська концепція освіти, зокрема літературної, як соціального феномена має за мету формування гуманістичної особистості з високою ціннісною свідомістю. Тому актуальним стає питання не лише про ціннісне виховання, а і про ціннісне навчання, що має кінцевим результатом не стільки знання, скільки формування аксіологічного світогляду.
Крізь призму актуальних проблем реформування освітньої парадигми на методологічних засадах пріоритету загальнолюдських цінностей постає невирішеною низка важливих завдань, серед яких – проблема підготовки ключової одиниці освітнього процесу – майбутнього педагога. Трансформація сучасної освіти передбачає перехід від авторитарно-дисциплінарної моделі навчання до особистісно орієнтованої, в основі якої – нова педагогічна етика, котра змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, визначає домінуючою формою навчального спілкування діалог, передбачає нові підходи до особистісного і професійного становлення учителя. Останній сьогодні часто відчуває протиріччя в сфері особистих ціннісних орієнтацій, а то і ціннісний крах, пов'язаний з неможливістю самоствердження в соціумі через матеріальну незахищеність, аксіологічну невизначеність. Сучасному учителю доводиться працювати в умовах відсутності колишніх моноідеологічних установок. Сьогодні вчитель мусить формувати власну філософію освіти, яка визначитиме мотиваційно-ціннісний і цільовий компоненти професійної діяльності.
З огляду на це, особливо актуальним є аксіологічний підхід до підготовки учителя з метою формування його ціннісної свідомості, оскільки роль педагога завжди була пріоритетною в плані трансляції майбутнім громадянам цінностей, визнаних суспільством.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок