Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕХАНІКИ ВІБРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛАХ ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕХАНІКИ ВІБРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛАХ ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Назва:
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕХАНІКИ ВІБРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛАХ ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,21 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ім. Я. С. ПІДСТРИГАЧА
Кондрат
Василь Федорович
УДК 539.3
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕХАНІКИ ВІБРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛАХ ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Центрі математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-
математичних наук, професор
Бурак Ярослав Йосипович,
Центр математичного моделювання
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, м. Львів,
науковий керівник Центру
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Карнаухов Василь Гаврилович,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, м. Київ,
завідувач відділу термопружності
доктор фізико-математичних наук, професор
Селезов Ігор Тимофійович,
Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ,
завідувач відділу гідродинаміки хвильових процесів
доктор фізико-математичних наук, професор
Повстенко Юрій Зіновійович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, м. Львів,
провідний науковий співробітник
Провідна установа – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
кафедра механіки суцільного середовища, м. Київ
Захист відбудеться “_29_”_жовтня_2004 р. о_1100_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б).
Автореферат розісланий “_27_”_вересня__2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук Мартиняк Р.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасній механіці деформівного твердого тіла значна увага приділяється вивченню механічних процесів у взаємозв’язку з тепловими, електромагнітними, дифузійними. Це пов’язано як з природним розвитком цієї галузі механіки, так і з необхідністю вирішення прикладних проблем, які вини-кають, зокрема, в новій техніці при проектуванні, виготовленні та забезпеченні працездатності конструкцій, приладів і механізмів, які працюють в умовах дії силових навантажень, електромагнітних та теплових полів, хімічно активних середовищ. Прикладом цього може бути формування електромагнітотер-мо-ме-ханіки електро-провідних тіл, становлення якої суттєво пов’язано з розробкою та широким використанням технології індукційної та магнітоакустичної обробки елементів конструкцій, ультразвукової техніки, магнітної дефектоскопії тощо. Викорис-тання в інженерній практиці нових, зокрема, пористих електропровідних матері-алів, а також розробка та впровадження ефективних методів вивчення природних середовищ (геологічних, біологічних), що базуються на використанні ефектів взаємодії фізико-механічних полів, і способів цільового впливу на такі об’єкти, ставить перед електромагнітотермомеханікою проблему розробки фізи-ко-математичних та розрахункових моделей, які б достатньо адекватно та повно відображали досліджувані процеси та їх взаємодію в таких тілах, дозволяли б, зокрема, з достатньою точністю кількісно аналізувати явища і ефекти, що спостерігаються експериментально та пов’язані з урахуванням їх локальної неоднорідності.
Характерною особливістю відгуку нелінійних систем (тіл) на періодичну зовнішню дію є виникнення як хвильової (коливної, осциляційної), так і еволю-ційної (повільно змінної з часом, осередненої) складових.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ НЕЛІНІЙНОЇ МЕХАНІКИ ВІБРОЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛОКАЛЬНО НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛАХ ПРИ ПЕРІОДИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок