Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,28 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. Драгоманова
Богданов Ігор Тимофійович
УДК 74.265.1
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА
ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
КИЇВ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Запорізькому державному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
академік Міжнародної педагогічної академії
Сергєєв Олександр Васильович,
Запорізький державний університет,
завідувач кафедри фізики та методики її викладання.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Пасічник Юрій Архипович,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, професор кафедри
загальної фізики;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник
Костюкевич Дмитро Якович,
Інститут педагогіки, старший науковий співробітник
лабораторії математичної і фізичної освіти.
Провідна установа: Кам’янець-Подільский державний університет,
кафедра методики викладання фізики і дисциплін
технологічної освітньої галузі,
Міністерство освіти і науки України,
м. Кам’янець-Подільский.
Захист відбудеться “ 7 ” листопада 2003 року о 15-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 053. 03 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “ 30 ” вересня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В. О. Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Соціально-економічні перетворення в Україні зумовлюють необхідність реформування всіх галузей освіти, що ставить перед вищою педагогічною школою нові завдання підвищення ефективності і результативності теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів як основи їх професійної компетентності. Серед пріоритетних напрямків реформування вищої педагогічної школи важливе місце посідають питання оновлення змісту базової методичної підготовки; запровадження ефективних інноваційних технологій; створення нової системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи. Реалізація цих планів вимагає глибокого реформування змісту, форм, методів підготовки спеціалістів. Особливого значення для підвищення наукового рівня підготовки майбутнього спеціаліста набуває фундаменталізація освіти у вищих навчальних закладах.
Фундаментальна теоретична і практична підготовка значно розширює професійний кругозір спеціаліста, зокрема майбутнього вчителя-предметника, дозволяє цілісно бачити будь-яку навчальну чи наукову проблему, знаходити її оптимальне рішення. Ґрунтовні знання з теорії і методики навчання допомагають майбутньому спеціалістові осмислювати сутність психолого-педагогічних явищ і закономірностей формування особистості; визначати стратегію й тактику практичних дій при розв’язанні дидактичних завдань; переводити теоретичні ідеї у площину практичних дій; озброюють ефективними способами самопідготовки та самоконтролю.
Крім того, багатовимірне бачення сучасного навчально-виховного процесу, основою якого є глибоке володіння педагогічними теоретичними знаннями сприяє усвідомленню перспективних тенденцій та завдань сучасної вищої школи та педагогічної науки загалом; допомагає орієнтуватися у нових концепціях, ідеях, технологіях; озброює викладача системою науково-методичних та дослідницьких методів аналітико-синтетичної діяльності; забезпечує ефективність проектування цілей, форм і методів навчально-виховного процесу та педагогічної діяльності викладача; дозволяє моделювати дидактичні ситуації та аналізувати шляхи їх розв’язання.
Існуюча до цього часу у вищих навчальних закладах освіти традиційна система навчання характеризується вербальністю, стереотипністю, знеособленістю вивчення загальної фізики, що викликає ряд суперечностей, зокрема:
між зростаючими потребами сучасної загальноосвітньої школи у професійній компетентності вчителя-предметника та якістю його фахової підготовки;
між посиленням інтелектуалізації праці викладача та недостатнім рівнем його науково-методичної підготовки;
між соціальним замовленням щодо професійної підготовки вчителя та рівнем сформованості у нього базових фізичних і методичних знань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ НА ФАКУЛЬТЕТАХ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок