Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМАХ Pb–Sb(Bi)–Te, Pb–Sb(Bi)–Se, Sn–Sb(Bi)–Te

МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМАХ Pb–Sb(Bi)–Te, Pb–Sb(Bi)–Se, Sn–Sb(Bi)–Te

Назва:
МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМАХ Pb–Sb(Bi)–Te, Pb–Sb(Bi)–Se, Sn–Sb(Bi)–Te
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,58 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Галюк Оксана Володимирівна
УДК 546.48124:544.022.384.2
МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ
І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМАХ Pb–Sb(Bi)–Te, Pb–Sb(Bi)–Se, Sn–Sb(Bi)–Te
02.00.21 – хімія твердого тіла
АВТОРЕФЕРЕТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Івано–Франківськ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,
доктор хімічних наук, професор
Фреїк Дмитро Михайлович,
Прикарпатський національний університ імені Василя Стефаника МОН України,
директор Фізико-хімічного інституту, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Томашик Василь Миколайович,
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, вчений секретар,
м. Київ;
доктор хімічних наук, професор
Фочук Петро Михайлович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича МОН України,
завідувач кафедрою неорганічної хімії,
м. Чернівці.
Захист відбудеться 30 листопада р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.03 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79, конференц-зала Будинку вчених.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79). Відгук на автореферат дисертації надсилати на адресу: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Автореферат розісланий 29 жовтня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради К 20.051.03
к.ф.-м.н., професор В.М. Кланічка
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Плюмбум халькогеніди і станум телурид є базовими матеріалами для створення елементів, що функціонують в інфрачервоній області оптичного спектру, а також термоелектричних перетворювачів енергії для середньої області температур (500 – 850) К. Вони кристалізуються у структурі кухонної солі і мають складний іонно-ковалентно-металічний зв’язок. Плюмбум халькогеніди характеризуються двосторонньою областю гомогенності і як n- так і p-типом провідності. На відміну від плюмбум халькогенідів, у станум телуриді область гомогенності повністю зміщена на боці Телуру.
Ефективність використання цих напівпровідникових матеріалів у значній мірі визначається власними точковими дефектами, пов’язаними із відхиленнями від стехіометричного складу. Слід відзначити, що ще зараз відсутня єдина думка, щодо виду цих дефектів та їх зарядового стану.
Стибій і бісмут телуриди – ефективні термоелектричні матеріали у низькотемпературній області (300 – 500) К. У зв’язку із цим практичний інтерес представляє дослідження фізико-хімічних властивостей і природи твердих розчинів на основі плюмбум халькогенідів, стануму телуриду і стибій та бісмут телуридів. Не дивлячись на тривалі дослідження у літературі ці питання також вивчені недостатньо. Розв’язання цих, а також відзначених вище задач та отримання нових даних, може відкрити додаткові можливості практичного використання досліджуваних матеріалів.
Виходячи із вище зазначеного, подальше встановлення закономірностей впливу дефектної підсистеми на комплекс фізико-хімічних властивостей твердих розчинів у системах Pb-Sb(Bi)-Te, Pb-Sb(Bi)-Se та Sn-Sb(Bi)-Te і визначення механізмів їх утворення є достатньо актуальною проблемою як напівпровідникового матеріолознавства, зокрема, так і хімії твердого тіла взагалі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами забезпечено тим, що робота виконана в наукових лабораторіях кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і є складовою частиною державної програми “Фундаментальні та прикладні дослідження, розробка і впровадження ресурсозберігаючих та відновлювальних джерел тепла та електричної енергії” (№1-14/259) та тематичних планів Міністерства освіти та науки України: “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук АIVBVI і АIІBVI” (Державний реєстраційний номер 0107U006768); “Власні атомні дефекти у кристалах та тонких плівках сполук AIVBVI та їх роль у формуванні матеріалів для приладів ІЧ-техніки” (Державний реєстраційний номер №0101V002448); “Механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація електричних властивостей кристалів і плівок халькогенідів свинцю для пристроїв оптоелектроніки” (Державний реєстраційний номер №0103V005787).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МЕХАНІЗМИ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМАХ Pb–Sb(Bi)–Te, Pb–Sb(Bi)–Se, Sn–Sb(Bi)–Te

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок