Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,85 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОРОЛЬ АЛЛА ПЕТРІВНА
УДК 636.2.034:631.153.7
ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Білоцерківському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри технології виробництва молока
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Петруша Євген Захарович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, професор кафедри механізації тваринницьких ферм
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Рибалкa Микола Маркович, Полтавська державна аграрна академія, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва
Захист дисертації відбудеться «19» червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, ауд. 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ–41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, к. 28
Автореферат розісланий «15» травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.І. Чигрин
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід господарств на сучасні ресурсозберігаючі технології виробництва молока здійснюється шляхом використання нових технологічних рішень із утримання, годівлі, напування, догляду та експлуатації корів, що обов’язково передбачає реконструкцію існуючих будівель і ферм, або будівництво сучасних виробничих приміщень. Перспективним залишається на сьогодні застосування безприв’язного утримання корів, що дозволяє задовольняти фізіологічні потреби тварин та отримувати високу молочну продуктивність (Адмін Є.І., 1985; Савран В.П., 1991; Петруша Є.З., 1998; Луценко М.М., Іванишин В.В., Смоляр В.П., 2006).
Реконструкція старих і будівництво сучасних тваринницьких приміщень вимагає вдосконалення існуючих та розробки нових об’ємно-планувальних рішень корівників, схем розміщення та розмірів кормових столів, боксів, проходів з метою найбільш ефективного використання площ виробничого призначення (Пономарев Н.В., 1985; Корсун Б.А., 2001). Існуючими відомчими нормами технологічного проектування (ВНТП-АПК-01.05) не завжди регламентовано параметри нових елементів технологічного призначення, що впливає на поведінку тварин, їх фізіологічний стан, продуктивність та рентабельність виробництва молока.
У зв’язку з цим впровадження ресурсоощадних технологій виробництва молока, які грунтуються на застосуванні нових технологічних рішень, передбачає проведення глибоких досліджень із вивчення поведінки корів за умов прив’язного і безприв’язного утримання та різних схем розміщення боксів у корівнику, особливостей годівлі тварин кормосумішами з кормових столів, оцінки окремих операцій доїння корів на доїльних установках різних типів, що має важливе науково-практичне значення і є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри технології виробництва молока Білоцерківського національного аграрного університету «Енергоресурсозберігаючі технології виробництва молока та яловичини для ферм різної форми власності» (номер державної реєстрації 0103U004473).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – вдосконалити окремі елементи та параметри технології виробництва молока для оптимізації об’ємно-планувальних рішень при реконструкції корівників за безприв’язного способу утримання корів.
Відповідно до цього були поставлені наступні завдання:
-
дослідити поведінку корів при прив’язному і безприв’язному способах їх утримання та реакцію тварин на окремі елементи технології виробництва молока;
-
встановити оптимальні розміри кормових столів та кормових проходів при годівлі корів кормосумішами;
-
обґрунтувати режим роздавання та поїдання кормосумішей коровами з кормового столу;
-
вивчити показники якості кормів кормосуміші на кормовому столі у зимовий та літній періоди;
-
встановити тривалість технологічних операцій виробництва молока, затрати праці операторів машинного доїння корів та ефективність використання доїльних установок «Тандем», «Ялинка» та «Паралель»;
-
оптимізувати розміри боксів для відпочинку корів та вдосконалити схему їх розміщення у корівниках;
-
розробити оптимальні об’ємно-планувальні рішення приміщень з безприв’язним способом утримання корів при реконструкції і будівництві молочних ферм;
-
визначити економічну ефективність запропонованих об’ємно-планувальних та технологічних рішень при реконструкції та будівництві корівників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок