Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЛИБОКО НЕПРУЖНI I ДИФРАКЦIЙНI ПРОЦЕСИ РОЗСIЯННЯ НА АДРОНАХ ТА ЯДРАХ ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГIЯХ

ГЛИБОКО НЕПРУЖНI I ДИФРАКЦIЙНI ПРОЦЕСИ РОЗСIЯННЯ НА АДРОНАХ ТА ЯДРАХ ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГIЯХ

Назва:
ГЛИБОКО НЕПРУЖНI I ДИФРАКЦIЙНI ПРОЦЕСИ РОЗСIЯННЯ НА АДРОНАХ ТА ЯДРАХ ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГIЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,65 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Мiнiстерство освiти України
Харкiвський державний унiверситет
УДК 539.21:537.1
Давидовський Володимир Володимирович
ГЛИБОКО НЕПРУЖНI I ДИФРАКЦIЙНI ПРОЦЕСИ
РОЗСIЯННЯ
НА АДРОНАХ ТА ЯДРАХ
ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГIЯХ
Спецiальнiсть 01.04.16 -- фiзика ядра, елементарних частинок i
високих енергiй
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук

Харкiв - 1999


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Науковому центрi ``Iнститут ядерних дослiджень'' НАН України.
Науковий керiвник: | доктор фiзико-математичних наук, професор,
провiдний науковий спiвробiтник
СТРУМIНСЬКИЙ Борис Володимирович
(Iнститут теоретичної фiзики НАН України)
Офiцiйнi опоненти: | доктор фiзико-математичних наук, професор,
ТРУБНIКОВ Сергiй Вiкторович
(Харкiвський державний унiверситет)
кандидат фiзико-математичних наук,
старший науковий спiвробiтник
ГАХ Геннадiй Iванович
(ННЦ ХФТI)
Провiдна установа: | Київський Нацiональний унiверситет
iм.Т.Шевченка, кафедра квантової теорiї поля
Захист вiдбудеться "_14__"__травня_______ 1999 року о _16_ годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.051.12 в Харкiвському державному унiверситетi Мiнiстерства освiти України за адресою:
310108, м.Харкiв, пр.Курчатова, 31, фiз.-тех.факультет ХДУ.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвського державного унiверситету Мiнiстерства освiти України.
Автореферат розiсланий "__13___''__квітня__________ 1999 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради |
Письменецький С.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми
Глибоко непружне розсiяння заряджених лептонiв на нуклонах протягом довгого часу було найбiльш ефективним засобом дослiдження структури матерiї.
У перших таких експериментах в Станфордi (SLAC) в кiнцi 60-х рокiв було вiдкрито явище скейлiнгу нуклонних структурних функцiй. Скейлiнг був iнтерпретований Фейнманом як наслiдок некогерентного розсiяння електронiв на точкових безструктурних об'єктах. У подальших експериментах по глибоко непружному розсiянню було виявлено порушення скейлiнгу, що свiдчило на користь передбачень теорiї сильної взаємодiї - квантової хромодинамики.
Нещодавна поява результатiв експериментiв по глибоко непружному розсiянню поляризованих електронiв на поляризованих нуклонах (експерименти з нерухомою мiшенню), якi вiдкрили цiкаве явище так званої "спiнової кризи", викликала великий iнтерес до вивчення поляризацiйних структурних функцiй нуклона g1 i g2.
Сучасний iнтерес до цiєї тематики пiдсилюється перспективою появи експериментiв на поляризованих пучках нуклонiв на прискорювачi HERA (Гамбург, Нiмеччина), якi дозволять одержати данi про поведiнку структурних функцiй поляризованого нуклона при значно менших, нiж досi, значеннях змiнної Бьоркена.
Тому теоретичний опис поляризацiйних структурних функцiй при малих значеннях змiнної Бьоркена є важливою i цiкавою задачею сучасної фiзики високих енергiй.
Експерименти по глибоко непружному розсiянню дозволяють вивчати не тiльки структуру нуклона, а i померона, який вiдомий з фiзики адрон-адроного розсiяння як безкольоровий обмiн з вакуумними квантовими числами. Присутнiсть померона була вiдкрита нещодавними експериментами на прискорювачi HERA, данi яких свiдчать, що велика кiлькiсть подiй у глибоко непружному розсiяннi має дифракцiйну природу (перерiзи зростають степеневим чином). Це так званi подiї з великими iнтервалами по рапiдiтi без частинок.
Померон вже давно є об'єктом вивчення. Вiн описується в рамках реджевської феноменологiї як обмiн траекторiєю з вакуумними квантовими числами. При розглядi померону у КХД виникає модель двоглюонного обмiну, яка використовується у дисертацiї.
Прикладом дифракцiйного процесу може бути народження векторних мезонiв на нуклонах. Цей процес займає особливе мiсце з точки зору КХД, оскiльки вiн може бути розрахований за теорiєю збурень тому, що велика маса народжуваного векторного мезона забезпечує малiсть константи взаємодiї.
Очiкувана поява експериментiв по глибоко непружному розсiянню електронiв та позитронiв на поляризованих нуклонних пучках робить задачу дослiдження ефектiв, пов'язаних з поляризованнiстю нуклона, в процесах народження векторних мезонiв дуже актуальною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ГЛИБОКО НЕПРУЖНI I ДИФРАКЦIЙНI ПРОЦЕСИ РОЗСIЯННЯ НА АДРОНАХ ТА ЯДРАХ ПРИ ВИСОКИХ ЕНЕРГIЯХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок