Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ / сторінка 5

Назва:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,89 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

Реалізація мети дослідження, необхідність підтвердження висунутої гіпотези зумовили потребу виконання таких завдань:
1. теоретично обгрунтувати необхідність навчання професійного спілкування майбутніх фахівців аграрної галузі; виявити педагогічні умови ефективного засвоєння ними значущих для організації спілкування знань, формування вербальних професійно-комунікативних умінь та навичок;
2. дослідити стан навчання студентів фахового спілкування в сучасних умовах та здійснити лексико-семантичну характеристику професійного спілкування майбутніх працівників аграрної галузі;
3. теоретично обгрунтувати зміст навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного закладу освіти;
4. створити модель системи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу;
5. розробити методичні основи навчання фахового спілкування майбутніх працівників аграрної галузі та перевірити їх в педагогічному експерименті;
6. створити модель готовності науково-педагогічного працівника аграрного ВНЗ до забезпечення навчання фахового спілкування студентів;
7.обгрунтувати основні напрями та зміст удосконалення професійно-комунікативної компетентності науково-педагогічних працівників, що забезпечують навчання студентів професійного спілкування;
8. здійснити аналіз особливосей впливу системи навчання студентів професійного спілкування на якість їхньої фахової підготовки.
Методологічною основою дослідження є положення теорії пізнання, її основні методологічні принципи - історизму, системності, єдності якості та кількості, діалектичного заперечення як чинника розвитку, об’єктивності, всебічності вивчення явищ та процесів, взаємозумовленості та взаємозв’язку явищ; структурно-функціональний, системний, прогностичний, інтегративний підходи; принципи цілісного дослідження дидактичних процесів та комплексного використання методів, адекватних меті та завданням дослідження; принципи психологічної, педагогічної, мовознавчої наук: взаємозв’язок навчання і розвитку, врахування вікових та індивідуальних особливостей у навчанні; активна роль особистості в засвоєнні знань, виробленні умінь та навичок; висновки теорії навчальної діяльності стосовно ціннісних орієнтацій особистості; взаємозв’язок мислення і мовлення, мови і мовлення; значимість процесів вербалізації в розумовому розвитку особистості; орієнтація фахової підготовки на майбутню професійну діяльність студентів.
Теоретичну основу дослідження складають наукові праці, які грунтуються на ідеях гуманізації освіти (В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, Г.Б. Корнетов); визначають психологічні основи спілкування (Б.Г. Ананьєв, В.М. Бехтєрєв, А.А. Бодальов, Л.С. Виготський, В.М. М’ясищев, М.І. Лісіна, Б.Д. Паригін, В.А. Семиченко, О.В. Скрипченко, І.І. Чеснокова); в яких виявляється роль вербальних та невербальних засобів спілкування (М. Аргіл, Е.К. Врегг, С.І. Головащук, Д. Ейсенсон, П. Екман, С.Єрмоленко, Д. Крістал, І.Г. Матвіяс, Л.І. Мацько, М.І Пентилюк, Я.І. Український, В. Фрізен, Р.П. Харрісон, Є.Д. Чак, Я. Януш); в яких обгрунтовуються особливості педагогічного спілкування, вимоги до вчителя (О.В. Духнович, І.А. Зимня, І.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик, Я.А. Коменський, А.С. Макаренко, Д.Ф. Ніко-ленко, Л.О. Савенкова, Г.М. Сагач, І.О. Синиця, Г.С. Сковорода, В.О. Сухо-млинський, К.Д. Ушинський, М.І. Шкіль); що стосуються проблем організації навчання, вищої освіти (А.М. Алексюк, В.М. Галузинський, С.У. Гончаренко, М.Б. Євтух, І.А. Лернер, І.П. Підласий), присвячені характеристиці систем (В. Акофф, В.Г. Афанасьєв, І.В. Блауберг, А.А. Богданов, Ф. Емері, В.Н. Садовський), визначають особливості педагогічних систем (В.П. Безпалько, Л.Г. Вікторова, Т.А. Ільїна, Н.Є. Мойсеюк, О.Д. Ярмоленко).
Реалізація визначених завдань передбачала використання комплексу методів, зумовлених специфікою досліджуваної проблеми: теоретичні: теоретичний аналіз і синтез використовувались на етапах визначення об’єкта, предмета, мети, обгрунтування гіпотези, концепції, завдань дослідження, а також для розробки змісту навчання студентів вищого аграрного закладу освіти професійного спілкування та для оцінки результатів дослідження; історико-логічний - під час дослідження теоретичних основ проблеми; моделювання - в процесі розробки гіпотетичної моделі системи навчання студентів вищого аграрного закладу освіти професійного спілкування, визначення напрямів удосконалення методичної підготовки викладачів до здійснення навчання студентів професійного спілкування; емпіричні: діагностичні (бесіди, інтерв’ю, анкетування) на етапі проведення констатуючого експерименту та в процесі узагальнення отриманих під час навчання студентів професійного спілкування результатів; обсерваційні (спостереження за навчальним процесом - під час констатуючого та формуючого експерименту); експериментальні (педагогічний експеримент); методи математичної статистики (на етапі узагальнення отриманих у процесі експерименту результатів та визначення їх достовірності).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Реферат на тему: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок