Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Загрузка...

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,89 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БАРАНОВСЬКА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 378.663.015.3: 316.6
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному аграрному університеті, Кабінет Міністрів України.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор
ДЬОМІН Анатолій Іванович,
Національний аграрний університет
професор кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
ГУСАК Петро Миколайович,
Волинський державний
університет імені Лесі Українки,
завідувач кафедри соціальної педагогіки;
доктор педагогічних наук, професор
САГАЧ Галина Михайлівна,
Міжрегіональна академія
управління персоналом,
директор центру риторики “Златоуст”;
доктор педагогічних наук, професор
БУЛГАКОВА Наталія Борисівна,
Національний авіаційний університет,
професор кафедри педагогіки.
Провідна установа: Житомирський державний університет
імені І. Франка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України,
м. Житомир.
Захист відбудеться 10 березня 2005 року о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий 3 лютого 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Г. Ярошенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У сучасних складних і повних суперечностей процесах, пошуках, спрямованих на осмислення реалій XXI-го століття, фундаментальною залишається проблема розвитку особистості. Формування особистості, як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти, є головною метою, ключовим показником і основним важелем сучасного прогресу. Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального інформаційного суспільства зумовлюють потребу набуття соціалізованим індивідом у процесі навчання системи особистісних і розумових здібностей та якостей, необхідних для вирішення складних питань. Суттєвим чинником задоволення даної потреби є науково обгрунтоване, організоване на засадах міжособистісної та суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагогічне спілкування.
У вітчизняній педагогічній теорії та практиці вагомий внесок у дослідження даної проблеми зробили А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, І.О. Синиця. Уточнення поняттєво-категоріального апарату, систематизація наукових даних з проблеми пов’язані з іменем В.А. Кан-Калика (80-90 роки XX-го століття). Дефініція “професійно-педагогічне спілкування”, введена вченим, дозволяє розглядати педагогічне спілкування як один з видів фахової взаємодії. Автором здійснено характеристику найбільш поширених у педагогічній практиці стилів професійно-педагогічного спілкування. Теорія і практика педагогічного спілкування отримали подальший розвиток у діяльності І.А. Зязюна та його учнів, які на засадах педагогіки співробітництва досліджують особливості встановлення контакту, проблему вирішення конфліктних ситуацій, розглядають педагогічне спілкування як суб’єкт-суб’єктну взаємодію. Доробок Г.М. Сагач у теорію педагогічного спілкування полягає в обгрунтуванні значущості знань з риторики у фаховій діяльності педагогічних працівників, визначенні ролі професійного мовлення як інструмента формування особистості студента, розвитку його мислення.
Якість педагогічного спілкування істотно впливає на підвищення рівня навчальної діяльності студентів. Вона забезпечується комплексом взаємопов’язаних особистісних властивостей, здібностей педагога, ступенем фундаментальності його фахової підготовки, наявністю досвіду з організації навчання та виховання; особливостями змісту та методики викладання предмета - на чому наголошували у своїх працях Ш.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Реферат на тему: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок