Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Назва:
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,63 KB
Завантажень:
274
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Зубач Оксана Адамівна
УДК 811.112.2’373.7
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ СЕМАНТИКИ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк-2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі німецької філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Гамзюк Микола Васильович,
завідувач кафедри німецької мови
Київського національного лінгвістичного
університету
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Денисенко Софія Никифорівна,
професор кафедри іноземних мов для
природничих факультетів
Львівського національного університету
імені Івана Франка
кандидат філологічних наук
Літвінова Марина Михайлівна,
доцент кафедри теорії і практики
перекладу германських і романських мов
Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля
(м. Луганськ)
Захист відбудеться “20” грудня 2007 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розіслано “20” листопада 2007 р.
Учений секретар канд. філол. наук,
спеціалізованої вченої ради доцент Н.В. Пирлік
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Рефероване дисертаційне дослідження присвячено вивченню національно-культурної своєрідності семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у сучасній німецькій мові.
Філософські аспекти формування національно-культурної своєрідності семантики мовних одиниць крізь призму взаємозв’язку мови та культури висвітлено у вченні В. фон Гумбольдта.
Лінгвокраїнознавча орієнтація у фразеології зумовила підвищений інтерес науковців до вивчення національно-культурної специфіки фразеологізмів (Р.Р. Аллаярова, С.Т. Богатирьова, O.П. Левченко, С.М. Назаров, О.Я. Остапович, О.П. Пророченко, Н.А. Шехтман, H. Burger, Е. Riesel). Розкриттю сутності культурного компонента значення слова з позиції лінгвокраїнознавчої теорії слова присвячено низку досліджень Є.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова, В.І. Кодухова, Н.Г. Комлєва, П.Л. Коробка, В.В. Морковкіна, Ю.С. Прохорова, з погляду національно-культурного або культурологічного (М.П. Брандес, B.А. Маслова, В.М. Телія, Г.В. Онкович) компонента як складника значення лексичних та фразеологічних одиниць, сутності походження, вживання та відображення в них народних звичаїв і традицій (Р.Р. Аллаярова, С.Н. Денисенко, В.І. Гаврись, Д.Г. Мальцева).
Проблемам дослідження кольору як психофізіологічного та психолінгвістичного феномену присвячено праці вітчизняних (А.П. Василевич, І.О. Ізмайлов, Т.В. Пастушенко, Р.М. Фрумкіна) та зарубіжних (E.Q. Adams, H.C. Conklin, R. MacLaury, D. Nickerson, Е. Rosch) науковців, де колір аналізується як універсальне та особливе явище, притаманне людській свідомості.
Попри значну кількість робіт, присвячених кольоронайменуванню в лексиці та фразеології російської (Р.В. Алімпієва, Н.Б. Бахіліна, С.І. Григорук, С.В. Іваненко, С.П. Муляр, М.Ф. Мур’янов, Г.П. Тиртова), української (І.В. Ковальська, О.А. Шеховцова), англійської (О.В. Деменчук, М.Л. Жирмунська, Т.В. Пастушенко, P. Кay, S. Neal), німецької (Л.А. Ковбасюк, В.І. Крепель, А.М. Куслик, Д.Г. Сакаян, C. Fцldes, C. Kaufmann, W. Коch, О. Lauffer, C. Wagner) мов, вивчення фразеологічних одиниць з колористичним компонентом (ФОКК), зокрема національно-культурної семантики (НКС), залишається певною мірою поза увагою дослідників.
Актуальність дослідження полягає у виявленні специфіки формування національно-культурної семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у сучасній німецькій мові; у визначенні механізмів формування НКС фразеологізмів із колористичним компонентом при первинному та вторинному фразотворчих процесах; у встановленні особливостей мовного відображення німецького світобачення у колірному вимірі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З КОЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок