Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,45 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Штифурак Анатолій Володимирович
УДК 377. 811. 111
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному лінгвістичному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник : доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) АПН України,
Євтух Микола Борисович
академік – секретар Відділення педагогіки і
психології вищої школи АПН України
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор,
дійсний член (академік) АПН України
Яценко Тамара Семенівна, завідуюча
кафедри практичної психології, декан
психологічного факультету Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького;
кандидат педагогічних наук, доцент
Редько Валерій Григорович, завідуючий
лабораторією іноземних мов Інституту педагогіки АПН України.
Провідна установа: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться “ 7 ” квітня 2005р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою 01014, Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою 01014, Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий “ 4 ” березня 2005р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Уваркіна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасні соціально – економічні зміни загострили потребу в особистості, здатній до ефективної взаємодії з представниками різних лінгвоспівтовариств. У зв’язку з цим виникає необхідність суттєвого поліпшення іншомовної професійної підготовки спеціалістів, на що вказано в Законі України “Про освіту” та “ Про вищу освіту”. Нинішні пріоритети державної політики в галузі освіти передбачають підвищення особистісної активності студентської молоді, здатної до саморозвитку та самореалізації, що задекларовано в “Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті”. Ця проблема перебуває в центрі уваги провідних учених як України, так і за її межами (В.П. Андрущенко, О.Г. Асмолов, Г.О. Балл, І.Д. Бех, Ш.О. Вербицький, М.Б. Євтух, М.Б. Зінченко, І.А. Зязюн, В.Р. Ільченко, М. Д. Касьяненко, В.І. Лозова, С.Ю. Ніколаєва, О.В. Плахотнік, А.В. Петровський, С.Д. Смирнов та ін.)
Стратегічний рух України в напрямку до європейського співтовариства, бажання максимально наблизити стандарти нашого життя до загальноєвропейських, знаходять своє логічне відображення і в змінах, що відбуваються в освіті. Так із 2002 - 2003 навчального року вивчення іноземної розпочинається з другого класу. Такі зміни призводять до необхідності підготовки спеціалістів, які б викладали іноземну мову у молодших класах. В педагогічних училищах та коледжах здійснюється підготовка спеціалістів відповідного профілю.
Аналіз досліджень показує, що в останні роки активізувались пошуки в галузі теорії та практики підготовки вчителів іноземної мови. Про це засвідчують роботи І.Л. Бім, Н.Д. Гальської, Г.О. Китайгородської, С.Ю. Ніколаєвої, Ю.І. Пасова, В.М. Плахотника Т.К. Полонської, С.В. Роман, В.Л. Скалкіна, Н.К. Скляренко та ін. Окремі рекомендації щодо підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови розробили І.О. Зимня, В.М. Карташова, О.А. Коломінова, Р.Ю. Мартинова, Г.В. Рогова, Т.Є. Сахарова, Л.П. Смелякова, З.Я. Футерман, Л.А. Штакіна та ін. На необхідність дотримання професійно-педагогічної спрямованості навчання вказують Н.І. Бичкова, В.А. Бухбіндер, Л.П. Смелякова, К.Н. Болдирева та ін.
Водночас, недостатньо розроблена система підготовки учителів до викладання іноземних мов у початковій школі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УЧИЛИЩ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок