Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях)

СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях)

Назва:
СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,54 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
ВАСИЛЬКО Зоряна Степанівна
УДК 81’22:398 (477)
СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ
(на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі загальнославістичної проблематики та східнослов’янських мов Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Жайворонок Віталій Вікторович,
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, провідний науковий співробітник відділу загальнославістичної проблематики
та східнослов’янських мов
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук
Ажнюк Богдан Миколайович,
Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України,
провідний науковий співробітник відділу західно-
та південнослов’янських мов
 
кандидат філологічних наук
Самойлова Ірина Анатоліївна,
Інститут української мови НАН України,
науковий співробітник відділу лексикології та комп’ютерної лексикографії
 
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра українського та загального мовознавства, м.Тернопіль, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 27 травня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, м.Київ, вул.М.Грушевського, 4).
 
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 4).
 
Автореферат розіслано 26 квітня 2003 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук, професор Озерова Н.Г.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Концептуальна картина світу тією чи іншою мірою “спроектована” на всі рівні мовної системи, а на лексико-семантичному рівні вона особливо виразна. Як відомо, національні особливості в мові відбиває передусім лексика етнокультурного характеру, в якій особливо виразно простежується шлях духовного розвитку етносу. Саме цей аспект життя слова яскраво постає у фольклорних текстах. Як один з найяскравіших проявів національної самобутності, мова українського фольклору зберігає і передає наступним поколінням особливості світосприймання народу, факти його історії, картини соціального та родинного побуту, найрізноманітніші гами людських почуттів та оцінок, втілених у відшліфовані словесно-виражальні форми, значною мірою символізовані.
Сучасних дослідників дедалі більше цікавить мовний тип соціуму, національномовні моделі світу. Картину світу розглядають як “базове поняття теорії людини”, “універсальний орієнтир людської діяльності, що визначає загальний перебіг усіх процесів у суспільстві, все його соціокультурне життя” (В.І.Постовалова). В основу етнолінгвістичних досліджень покладено ідеї В. фон Гумбольдта, О.О.Потебні та їхніх послідовників, які розглядали закономірності розвитку мови в тісному зв’язку з “народним життям”, “народною психологією”, вважаючи, що “через мову все створене народом у минулому впливає на індивіда”.
Увага до проблем національного самоусвідомлення і самовираження стимулює пошуки нових підходів до вивчення фольклорного мовлення як вмістища спектру національних конотацій. Перспективним є вихід на рівень аналізу художнього фольклорного тексту як дискурсу, тобто тексту подійного (Н.Д.Арутюнова), який особливо увиразнює символічний компонент значення слова. Не випадково проблеми мовної картини світу дедалі частіше стають предметом зацікавлення українських учених (О.Ю.Брицина, О.Ф.Бурбан, П.Н.Данилюк, Л.Ф.Дунаєвська, С.Я.Єрмоленко, В.В.Жайворонок, А.О.Івченко, В.І.Кононенко, М.П.Кочерган, О.О.Тараненко, В.А.Юзвенко та ін.). Особливо плідним для власне етнолінгвістичних досліджень видається аналіз різноманітних лексичних шарів та лексико-тематичних груп, серед яких значний інтерес привертають до себе назви реалій фауни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ МОВЛЕННІ (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок