Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ЇХ ЦИКЛІЧНІЙ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ЇХ ЦИКЛІЧНІЙ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Назва:
РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ЇХ ЦИКЛІЧНІЙ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,31 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА
ДАЦИШИН
Олександра Петрівна
УДК 539.375 : 620.178
РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ
ПРИ ЇХ ЦИКЛІЧНІЙ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України
Науковий консультант: |
доктор технічних наук, професор, академік НАН України
Панасюк Володимир Васильович,
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,
директор інституту
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
СТАДНИК Мирон Михайлович,
Український державний лісотехнічний університет,
завідувач кафедри вищої математики
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
ЦИБАНЬОВ Георгій Васильович,
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, завідувач відділу втоми і термовтоми матеріалів
доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
КІТ Григорій Семенович,
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, завідувач відділу мате-матичних методів механіки руйнування і контактних явищ
Захист відбудеться “ 20 ” лютого 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79601, Львів, МСП, вул. Наукова, 5.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів, вул. Наукова, 5)
Автореферат розісланий “ 14 ” грудня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради, д.т.н. Погрелюк І.М.


АГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Втомне контактування повсюдно зустрічається у вузлах машин і конструк-цій. При цьому елементи рухомих і нерухомих з'єднань машин і конструкцій піддають-ся циклічному контактуванню або в силу свого функціонального призначення, або під дією сторонніх експлуатаційних факто-рів (наприклад, вібрації). Пошкодження поверхонь контакту або й зруйнування елементів з'єднань під час втомного контакту-вання призводить відповідно до знижен-ня або втрати роботоздатності всієї машини чи конструкції. Проб-ле-ма забезпечення контакт-ної міцності, довговічності та зносостійкості елементів механічних систем є однією з важли-вих сучас-них науково-технічних проблем. В рамках цієї проблеми особливо актуальним є вивчення при-ро-ди і причин типових пошкоджень трибоспряжень та теоретичний опис процесів їх фор-мування.
Однією з найпоширеніших форм механічного пошкодження твердих тіл в зоні їх циклічного контакту є тріщиноутворення. Тріщини, які появ-ля-ються в повер-хневих шарах зон співдотику контактуючих тіл, мо-жуть, поширюючись, утворювати ямки (pitting), відшарування (spalling), розкришування (cracking) поверхні тощо, і таким чином спри-чи-нятися до макрозношування та втрати експлуатаційної здатності повер-хонь контак-ту. Нерідко приповерхневі тріщини ініціюють також поширен-ня магіст-раль-ної тріщини і повне руйнування виробу (деталі).
За умов циклічного контактування деформівних тіл зародження і роз-ви-ток тріщин в зоні їх контакту найчастіше спостерігається у випадках, коли контактна взаємодія реалізується як фретинг-втома, кочення, пульсуючий контакт, фрик-цій-на втома тощо.
Контактна втома кочення характерна для таких трибосистем (трибоспряжень), як колесо-рейка, опорний і робо-чий валки прокатних (вальцювальних) станів, різноманіт-ні зубчасті зачеплення, кулькові та роликові підшипники і т. п. Розроблення кри-теріїв оцінки ресурсу роботи таких систем, заходи щодо підвищення їх екс-плуатаційної довговічності є важливими технічними та економічними зав-даннями.
Явище фретинг-втоми реалізується у вузлах машин та конструкцій, еле---мен-ти яких зазнають незначних коливних взаємних проковзувань, вик-ликаних зде-біль-шо-го циклічними навантаження-ми або експлуатаційними вібраціями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: РОЗРАХУНКОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ ПРИ ЇХ ЦИКЛІЧНІЙ КОНТАКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок