Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури

Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури

Назва:
Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,07 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Шрамко Юрій Вікторович
УДК 539.3
Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних
волокнистих композитів регулярної структури
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Донецьк-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор
Фильштинський Леонід Аншелович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри прикладної математики і механіки.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Хома Іван Юрієвич,
Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, провідний науковий співробітник відділу реології
доктор фізико-математичних наук, професор
Шалдирван Валерій Анатолійович,
Донецький національний університет ,
професор кафедри математичної фізики.
Провідна установа – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра теоретичної та прикладної механіки
Захист відбудеться "4"липня2005 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.051.05 при Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, головний корпус, математичний факультет, ауд. 603.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Донецького національного університету, 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий "2"червня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мисовський Ю.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРаКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Розв'язання найважливіших задач, які стоять перед наукою та промисловістю з метою підвищення надійності, зниження матеріаломісткості конструкцій та споруд тісно пов'язано з розробленням та використанням композитних матеріалів. Композитні матеріали (КМ) дозволяють шляхом зміни розміщення та об'ємного вмісту компонентів, їх геометричних параметрів та фізико-механічних властивостей забезпечити оптимальність структури виробу, що задовольняє всі необхідні якості. Пошук нових сполучень компонентів в композитах, спрямований на отримання необхідних якостей, призводить до розширення спектра структур матеріалів та збільшення фазності (кількості армуючих матрицю включень). У зв'язку з цим для розроблення ефективного методу проектування складу та структури КМ, що забезпечують задані макроскопічні властивості виробів з цих матеріалів, необхідні аналітичні співвідношення, які описують залежність макровластивостей КМ від геометричних параметрів та фізико-механічних властивостей компонентів. Таким чином, проблема осереднення фізико-математичних властивостей композитів, зокрема волокнистих композитів з п'єзоелектричними та феромагнітними компонентами структури, є актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження пов'язані з фундаментальними науково-дослідними роботами (НДР), які проводилися в Сумському державному університеті під керівництвом проф., д.ф.-м.н. Фильштинського Л.А. та фінансувалися Міністерством освіти і науки України: "Розробка математичних методів розв'язання прямих та обернених задач електромагнітопружності для кусково-однорідних тіл, пластин та оболонок" (№ державної реєстрації 0197U016611, 1997-1999 рр.). Частина результатів дисертації була використана у звітах за зазначеними НДР за 1997-1999 рр.
Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є побудова математичної моделі волокнистого композиційного матеріалу з п'єзокерамічними та феромагнітними компонентами структури, що враховує мікроструктуру комірки. Для досягнення сформульованої мети необхідно розв'язати такі задачі:
- методом інтегральних рівнянь побудувати аналітичну процедуру знаходження магнітних полів у феромагнітному середовищі з двоперіодичним розподілом груп різнорідних циліндричних волокон (пор);
- застосувати побудований алгоритм для розрахунку ефективних характеристик волокнистого феромагнітного композита;
- використовуючи комплексні представлення польових величин для плоских та антиплоских задач електропружності кусково-однорідних структур, звести відповідні граничні задачі про знаходження зв'язаних електричних та механічних полів у волокнистих п'єзокомпозитах до систем регулярних інтегральних рівнянь другого роду (антиплоска деформація) або до мішаних систем лінійних алгебраїчних рівнянь та сингулярних інтегральних рівнянь першого роду (плоска деформація);
- застосувати отриманий алгоритм до осереднення фізико-механічних властивостей волокнистих п'єзокерамічних регулярних структур;
- розробити методи та алгоритми чисельної реалізації побудованих аналітичних процедур, на основі яких створити прикладне програмне забезпечення;
- провести чисельні дослідження з метою виявлення ефективності розроблених методів та встановлення нових фізико-механічних закономірностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Осереднення фізико-механічних властивостей п'єзокерамічних та феромагнітних волокнистих композитів регулярної структури

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок