Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України

Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України

Назва:
Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,94 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національний аграрний університет
Полішвайко Михайло Юрійович
УДК: 633.63:632.76 (477.4)
Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України
16.00.10 – ентомологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії захисту цукрових буряків від шкідників і хвороб Інституту цукрових буряків УААН в 2000-2002 рр.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,
член-ко-ре-с-пондент УААН
Федоренко Віталій Петрович,
Інститут захисту рослин УААН, директор
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
ТРИБЕЛЬ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
Інститут захисту рослин УААН, завідувач лабораторії стійкості сільськогосподарських культур до шкідників
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ЛАПА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ,
ТОВ “Сингента”, науковий консультант
Провідна установа: Харківський національний аграрний університет, Міністерство аграрної політики України, кафедра зоології та ентомології м. Харків.
Захист дисертації відбудеться “ 24 ” жовтня 2003 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02 в Національному аграрному університеті, за адресою: 03041, м. Київ, 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус №3, ауд. 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ, 41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус №4, к. 41.
Автореферат розісланий “ 22 ” вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Менджул В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед основних шкідників сходів цукрових буряків особливо небезпеч-ними є бурякові блішки, шкідливість яких в останні роки помітно зросла. На фоні пошкоджень звичайного та сірого бурякових довго-носиків загроза від них здається малопомітною, але в комплексі з останніми є одним з лімітуючих факторів одержання оптимальної густоти рослин.
Передпосівна обробка насіння дає змогу знизити загрозу від бурякових блішок, але за високої щільності популяцій цих комах не завжди вдається контролювати їх чисельність лише таким способом. Разом з тим, широке та довготривале застосування карбофуранових препаратів призвело до порушення гомеостазу в агробіоценозах, сприяло появі біотипів із резистентністю до них, викликало зміни в біології, екології та етології цих шкідників.
Більшість досліджень з біологічних особливостей бурякових блішок прово-ди-лись в інших ґрунтово-кліматичних зонах і порівняно давно, а окремі роботи, виконані в наш час, цих шкідників стосуються лише част-ково, оскільки вони вивчались у комплексі з іншими фітофагами.
Виходячи з цього, уточнення видового складу, особливостей біології буряко-вих блішок в сучасних умовах та розробка ефективних захисних заходів проти цих шкідників є надзвичайно актуаль-ними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводили у лабораторії захисту цукрових буряків від шкідників і хвороб Інституту цукрових буряків УААН та на Білоцерківській дослідно-селекційній станції згідно тематичного плану на 2000-2005 рр. “Цукрові буряки”. Номер державної реєстрації: 01.01.(0001242).
Мета і завдання досліджень. Біологічне обгрунтування та удосконалення існуючих методів контролю чисельності та шкідливості бурякових блішок у зоні нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України з ураху-ванням змін, що відбулися у кліматичних умовах регіону та технології вирощу-вання культури.
Для досягнення поставленої мети виконували такі завдання:
-
уточнення видового складу блішок, вивчення особливостей їх біології та сезонної динаміки чисельності;
-
дослідження стійкості сортозразків та гібридів цукрових буряків до пошко-дження блішками;
-
встановлення впливу агротехнічних заходів на пошкоджуваність цукрових буряків цими фітофагами;
-
оцінка ефективності дії проти бурякових блішок інсектицидів для обробки насіння, обприскування сходів та крапельного внесення в ґрунт при сівбі;
-
розробка рекомендацій виробництву щодо обмеження чисельності та шкід-ливості бурякових блішок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Біологічне обгрунтування заходів захисту цукрових буряків від блішок в умовах Центрального Лісостепу України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок