Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки україни

Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки україни

Назва:
Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки україни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,92 KB
Завантажень:
343
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Львівський національний університет імені Івана Франка
москалик
Роман Ярославович
УДК [339.187.6+330.322.2](477)
Міжнародний лізинг в умовах ринкової
трансформації економіки україни
Спеціальність 08.02.03 – організація управління,
планування і регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Грабинський Ігор Михайлович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Мокій Анатолій Іванович,
Львівська комерційна академія, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин;
кандидат економічних наук, доцент
Теребух Андрій Андрійович,
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту.
Провідна установа – Сумський державний університет, кафедра економіки, Міністерство освіти і науки України, м.Суми.
Захист дисертації відбудеться “7” червня 2002 р. о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79008, Львів-8, пр.Свободи, 18, ауд. 115).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “30” квітня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ______________________ Панчишин С.М.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин у країнах з пере-хідною економікою зростає значення лізингу для суб’єктів господарю-вання як нового перспективного методу інвестування. Актуальність роз-витку лізингової діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України полягає, насамперед, у необхідності технічного переоснащення та оновлен-ня основних фондів існуючих підприємств, запровадження нових резуль-татів в межах НДДКР у процес виробництва, а також у потребі роз-ширення матеріально-технічної бази малих та середніх підприємств у рамках програм розвитку малого та середнього бізнесу.
На сучасному етапі розвитку лізингових відносин проблеми організації та регулювання лізингу привертають увагу багатьох фахівців, про що свід-чить значна кількість наукових публікацій, присвячених цій темі. Проте деякі аспекти названого питання ще залишаються малодослідженими, зок-рема проблема міжнародного лізингу. Для України міжнародний лізинг важливий як один з інвестиційних каналів, засіб придбання й збуту продук-ції, за допомогою якого Україна могла б налагодити виробництво якісних конкурентоспроможних не тільки на внутрішньому ринку товарів. Завдяки цьому наша країна змогла б зайняти належне місце у міжнародному поділі праці, встановити партнерські відносини з іншими країнами.
Використання міжнародного лізингу як методу залучення інвестицій в економіку України є особливо корисним в сучасних умовах дефіциту капі-тальних вкладень за рахунок власних коштів підприємств, відсутності не-обхідної державної підтримки, недостатнього обсягу прямих іноземних ін-вестицій, обмеженого доступу до довгострокових кредитних ресурсів. Сві-това практика свідчить, що ці проблеми притаманні більшою чи меншою мірою і іншим країнам в умовах переходу до ринкової економіки. Таким чином, лізинг може стати дієвим чинником стимулювання притоку інвес-тицій в основний капітал та економічного зростання цих країн в цілому.
Серед вітчизняних дослідників проблем лізингу в умовах перехідної економіки слід назвати Н.Внукову, А.Загороднього, О.Луб’яницького, Л.Мельника, В.Міщенка, А.Мокія, В.Пинзеника, Н.Слав’янську, Ю.Сосюр-ка, В.Трача, Т.Унковську, А.Фукса, Г.Холодного, Г.Черевка, Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки україни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок