Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НОГАЙСЬКІ ОРДИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

НОГАЙСЬКІ ОРДИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

Назва:
НОГАЙСЬКІ ОРДИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,74 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГРИБОВСЬКИЙ Владислав Володимирович
УДК: 94(=512.123+477.7) “17/19”
НОГАЙСЬКІ ОРДИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
Спеціальність 07. 00. 01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор історичних наук
Брехуненко Віктор Анатолійович
Завідувач відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук
Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
Мицик Юрій Андрійович
професор кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська Академія”;
кандидат історичних наук, доцент
Мільчев Володимир Іванович
доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету
Провідна установа: | Інститут історії України НАН України, відділ історії України середніх віків
Захист відбудеться 30.06. 2006 р. о _14___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 5, ауд. 326.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Запорізького національного університету (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66)
Автореферат розісланий 28.05.2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ткаченко В.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Ногайці були останніми номадами, що заселяли Північне Причорномор’я напередодні української колонізації даного регіону і входження його в єдиний етнокультурний комплекс України. Вивчення історії тюркомовного населення Південної України, зокрема і ногайців, дозволяє краще зрозуміти особливості формування традиційної культури українців причорноморського регіону, виявляє місце тюркських чинників у розвитку українського державотворення та етноґенезі українців.
В українській історичній науці вже набула усталених форм тенденція до комплексного вивчення окремих регіонів, помітно активізувалося дослідження і Південної України. Однак за сучасного стану дослідження українського Півдня все ще залишаються поза з’ясуванням важливі аспекти історії даного регіону, що головним чином стосується як тюркомовних народів у цілому, так і ногайців зокрема. Історія причорноморських ногайців не виокремилася в самодостатній предмет наукового дослідження, залишаючись на периферії таких тематичних комплексів, як “Колонізація степового порубіжжя Російської держави”, “Заселення Південної України”, “Росія у вирішенні Східного питання”, “Боротьба землеробських народів (українського, російського, польського) з кочівницькою, або турецько-татарською агресією” тощо. Саме тому актуальним завданням є комплексне вивчення ногайських орд Північного Причорномор’я, напрацювання бачення історичної ретроспективи їх етнополітичного та соціокультурного зв’язку з територією України.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках наукової теми історичного факультету Запорізького національного університету “Міжконфесійні відносини в етнічних процесах Південної України у XVIII-XX ст.” № 16/97 (державний реєстраційний № 0197U012794).
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що ногайські орди Північного Причорномор’я вперше стали предметом комплексного вивчення. Цим дослідженням з’ясовано стан дослідження ногайської проблематики, включаючи історіографію питання, джерела, теоретичні аспекти сучасного кочівникознавства і ступінь їх апробації на матеріалі історії ногайців. Встановлено, що до початку XVIII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: НОГАЙСЬКІ ОРДИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У XVIII – НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок